Stoc Newydd gan Tom Gloster!

RSS
Stoc Newydd gan Tom Gloster!

Os ydych chi wedi gyrru neu gerdded heibio'r siop yn ystod y pythefnos diwethaf, rwy'n siŵr eich bod wedi sylwi bod gennym bellach lawer o gynhyrchion newydd a chyffrous ar gael!

Yr wythnos hon cawsom ein hail gyflwyniad gan Tom Gloster, crochenydd o Borthmadog, mae'r setiau te, coffi a siwgr wedi bod yn boblogaidd iawn ac erbyn hyn mae gennym y seigiau hyfryd yma a phrydau tylwyth teg dannedd ar gael! Gobeithio y byddwch chi'n eu caru gymaint ag y gwnawn!

Diolch Tom!

  • Aled Rees