Stoc Newydd gan Tom Gloster!

RSS
Stoc Newydd gan Tom Gloster!

Os ydych chi wedi gyrru neu gerdded heibio'r siop yn ystod y pythefnos ddiwethaf, rwy'n siŵr eich bod wedi sylwi fod yn bellach gennym lawer o gynhyrchion newydd a chyffrous ar gael!

Yr wythnos hon cawsom ein hail gyflwyniad gan Tom Gloster, crochenydd o Borthmadog, mae'r setiau te, coffi a siwgr wedi bod yn boblogaidd iawn ac erbyn hyn mae gennym ni fowlenni bychan ar gyfer modrwyau a thylwyth teg ar gael! Gobeithio y byddwch chi'n eu caru gymaint ag yr ydym ni!

Diolch Tom!

  • Aled Rees