Doli Sali Mali (Tegan Meddal)

Disgrifiad

Dyddiad Cyhoeddi: May 2019 Cyhoeddwr: Cadwyn Cyf.
Fformat: Gêm
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Disgrifiad
Doli Sali Mali newydd sbon, i ddathlu pen-blwydd arbennig Sali Mali yn 50. Tegan meddal o'r cymeri ad annwyl o Bentre Bach.

A new Sali Mali doll, to celebrate Sali Mali's 50th Birthday. A soft toy of one of Pentre Bach's most popular characters.
£ 14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.