Rulers of Wales in English / Ac yn Gymraeg Arweinwyr Cymru

Disgrifiad

ISBN: 978099280773Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2016 Cyhoeddwr: Gallery House Publishing
Golygwyd gan Benjamin David Morson Darluniwyd gan Hollie Julia WithersAddaswyd / Cyfieithwyd gan Gruffudd Eifion Owen.Fformat: Clawr Meddal, 148x105 mm, 206 tudalennau Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Taith drwy hanes Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dysgwch am fwy na 90 o lywodraethwyr o Gymru, a sut y buont yn brwydro'n ddewr dros eu gwlad. Mae'r llyfr maint poced hwn yn dechrau ym Mhrydain Rufeinig ac yn gorffen gydag Owain Glyndwr, ac mae'n llawn lluniau a cherddi i'ch helpu i gofio pwy wnaeth beth, a phryd!

A journey through Welsh history in both English and Welsh. Learn about more than 90 Welsh rulers, and how they bravely battled for their country. This pocket-sized book starts in Roman Britain and ends with Owain Glyndwr, and is full of drawings and poems to help you remember who did what, and when!

£ 6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.