{"id":1611045208119,"title":"Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed","handle":"blodau-gwylltion-llifo-fel-oed-1","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon CD025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFolk\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2018\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLlifo Fel Oed (Flows Like Age) is the first album by Blodau Gwylltion, the two piece band from Wales. Cofnododd ei aelodau, Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams, y caneuon hyn yn Stiwdio Iawn, Aberystwyth, dros gyfnod o ychydig flynyddoedd, ac roedd y sain agos, isel-fi yn bwysig iddynt wrth gofnodi, gan roi argraff o berfformiad byw. “Mae'n swnio'n bersonol iawn, fel petai'r band yno gyda'r gwrandäwr. Mae yna ychydig o synau cefndir gwan - mae yna gân gyda chriw gwylanod, ac un arall sy'n cynnwys ochor melodig hyfryd Greta, merch fach Elwyn! '003c / p UCHELXXN003cp 003eY band yn cyfuno dylanwadau gwerin a gwlad, a chaiff pob cân ei hysgrifennu gan Manon, ac eithrio Ddoi Di Dei, sef cân werin draddodiadol a gafodd ei chanu i Manon gan ei mam. Mae'r themâu yn cynnwys yr amser prysur, ac mae yna lawer o ganeuon sy'n nodweddu dwr-y-môr, llynnoedd ac afonydd Cymru. "Y teitl albwm - Llifo Fel Oed, neu Flows Like Daw oedran - o'r trac terfynol, Plant Bach. Mae'n gân am sut mae ein plant yn tyfu ac mae'r genhedlaeth hŷn yn marw, ond does dim byd yn marw mewn gwirionedd - rydym i gyd yn rhan o gylch mwy. Rydym yn dod yn gyndeidiau, ac yn gariad a'r tir ac mae'r moroedd i gyd yn llifo fel oedran. ”RHYWXXCP / p RHIFXXcPNaNeN003cP RHIFYNNAU RHIFYCHWELIAD fferm sy'n agos at afon Dyfi yng nghanolbarth Cymru. Ysgrifennwyd y gân ar ôl i Manon ddod o hyd i hen lun yng nghasgliad ei mam-gu a'i thad-cu, gan ddangos i ferch ifanc drechu'r ffermdy. Ar y cefn ysgrifennwyd “Marchlyn”, ac nid yw cysylltiad y teulu â'r fferm yn hysbys. Mae Marchlyn yn gân gariad, yn gofyn, Beth wnaethoch chi ei weld rhwng Marchlyn a Dyfi a oedd gymaint yn well na fi? Dyma fy ngweddi i ac mae'n perthyn i chi 003c / p 003e 003cp RHANBARTHOL O'n I'n Fach- Ysgrifenedig pan anwyd nai Manon, mae hwn yn ddathliad o foment pan wrandawodd ei anadlu dros linell ffôn ryngwladol. Mae swn eich anadl yn fy atgoffa o gân roedd fy mam yn arfer ei chanu pan oeddwn i'n fach. Y gân y soniwyd amdani oedd Ddoi Di Dei, cân draddodiadol sydd hefyd wedi ei chynnwys ar yr albwm hwn 003c / p003e 003cp uxNUMXeSarah- Cân am long a adeiladwyd yn Aberdyfi ar ddechrau'r 003 ganrif, a'r cenfigen yn teimlo gan gariad morwr am y sgwner hardd hwn. Roedd y llong hon hefyd yn destun pennod o nofel Manon, Llanw. 003c / pNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD N003cp 003eDwylo Iesu Grist - Cân gariad sy'n defnyddio delweddau ysbrydol. Mae gennych chi lygaid mor ffyddlon, fel Iesu mewn gwydr lliw .. 003c / p 003e u003cp uxNUMXeNos Da- Lullaby a ysgrifennodd Manon pan oedd ei meibion ​​yn fabanod. “Byddai'n well gen i ddweud noson dda, er y bydda i'n dy golli di.” 003c p pNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO . Rydym yn rhy hen i gyfnewid gwên o'r fath 003c p pxNUMXe 003cp uxNUMXeCân Mered- Mae hon yn gân er cof am y canwr a'r casglwr caneuon gwerin, Meredydd Evans, a fu farw ym mis Chwefror 003 a gadawodd etifeddiaeth anhygoel o ganeuon, ysbryd a charedigrwydd. A gaf i glywed y hwiangerdd olaf cyn i'r alaw olaf fynd â chi adref? Mae'n faes sy'n adnabyddus am ei chwedlau a'i chwedlau, yn enwedig am y tylwyth teg. Mae hon yn gân gariad sy'n mynnu, Mynd â fi i Lyn Cwm Dulyn, lle mae'r chwedlau i gyd yn wir. RWNXXc / p uxNUMXcp uxNUMXePlant Bach - Cân am wylio plant yn tyfu, a hud lledr, rhythm pêl-droed yn curo wal, ac ychydig o ddynion Lego plastig. {"id":1611045208119,"title":"Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed","handle":"blodau-gwylltion-llifo-fel-oed-1","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon CD025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFolk\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2018\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLlifo Fel Oed (Flows Like Age) is the first album by Blodau Gwylltion, the two piece band from Wales. Its members, Manon Steffan Ros and Elwyn Williams, recorded these songs in Stiwdio Iawn, Aberystwyth, over a period of a few years, and the intimate, low-fi sound was important to them when recording, giving the impression of a live performance. “It sounds very personal, as though the band is there with the listener. There are a few faint background noises- there is a song with the cry of a seagull, and another which features the lovely melodic sigh of Greta, Elwyn’s little girl!’\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe band combines folk and country influences, and all songs are written by Manon, with the exception of Ddoi Di Dei, which is a traditional folk song that was sung to Manon by her mother. Themes include the trickle of time, and there are many songs that feature water- the sea, lakes and rivers of Wales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e“The album title- Llifo Fel Oed, or Flows Like Age- comes from the final track, Plant Bach. It’s a song about how our children grow and the older generation dies, but nothing really dies- we are all part of a bigger circle. We become our forefathers, and love and the land and the seas all flow like age.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTrack notes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMarchlyn- Marchlyn is a farm that is close to the river Dyfi in mid Wales. The song was written after Manon found an old photograph in her grandparents’ collection, showing a young woman outisde the farmhouse. On the back was written “Marchlyn”, and the family’s connection to the farm is unknown. Marchlyn is a love song, asking, What did you see between Marchlyn and Dyfi that was so much better than me?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFy Mhader I- A loving hymn to an atheist. This is my prayer and it belongs to you.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan O’n I’n Fach- Written when Manon’s nephew was born, this is a celebration of a moment when she first listened to his breathing over an international phone line. The sound of your breath reminds me of a song my mam used to sing when I was little. The song mentioned was Ddoi Di Dei, a traditional song also included on this album.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSarah- A song about a ship built in Aberdyfi at the beginning of the 20th century, and the jealousy felt by the lover of a sailor for this beautiful schooner. This ship was also the subject of a chapter of Manon’s novel, Llanw.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDdoi Di Dei- This traditional Welsh song asks, Who plants the wild flowers?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDwylo Iesu Grist- A love song using spiritual imagery. You have such faithful eyes, like Jesus in stained glass.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNos Da- A lullaby that Manon wrote when her sons were babies. “I’d better say goodnight, although I will miss you.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan Ei Di- A love song about trying not to lose your head when you’re old enough to know better. We’re too old to exchange such a smile.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCân Mered- This is a song in memory of the singer and collector of folk songs, Meredydd Evans, who died in February 2015 and left an amazing legacy of songs, spirit and kindness. May I hear the last lullaby before the last melody takes you home?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLlyn Cwm Dulyn- Llyn Cwm Dulyn is a lake amongst mountains in a secluded spot in Snowdonia. It is an area known for its myths and legends, particularly about the tylwyth teg. This is a love song which implores, Take me to Llyn Cwm Dulyn, where the myths are all true.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePlant Bach- A song about watching children grow, and the magic of dens, the rhythm of a football pounding a wall, and little plastic Lego men. The fairground colours of your mind.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"tracks\"\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/01.+Marchlyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMarchlyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/02.+Fy+Mhader+i.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFy Mhader I\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/03.+Pan+On+In+Fach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan O'n I'n Fach\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/04.+Sarah.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSarah\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/05.+Ddoi+Di+Dei.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDdoi Di Dei?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/06.+Dwylo+Iesu+Grist.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDwylo Iesu Grist\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/07.+Gwell+i+Mi+Ddeud+Nos+Da.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwell i Mi Ddeud Nos Da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/08.+Pan+Ei+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan Ei Di\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/09.+Can+Mered.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCân Merêd\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/10.+Llyn+Cwm+Dulyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eLlyn Cwm Dulyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/11.+Plant+Bach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePlant Bach\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2019-06-13T16:46:16+01:00","created_at":"2019-06-13T16:47:26+01:00","vendor":"Sain","type":"Cerddoriaeth Oedolion","tags":["cerddoriaeth oedolion"],"price":999,"price_min":999,"price_max":999,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":14089164980279,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"Llifo Fel Oed - Blodau Gwylltion","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":999,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"5055162130251.00"}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1560440850"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1560440850","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":1589638791223,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.008,"height":397,"width":400,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1569328212"},"aspect_ratio":1.008,"height":397,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1569328212","width":400}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon CD025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFolk\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2018\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLlifo Fel Oed (Flows Like Age) is the first album by Blodau Gwylltion, the two piece band from Wales. Its members, Manon Steffan Ros and Elwyn Williams, recorded these songs in Stiwdio Iawn, Aberystwyth, over a period of a few years, and the intimate, low-fi sound was important to them when recording, giving the impression of a live performance. “It sounds very personal, as though the band is there with the listener. There are a few faint background noises- there is a song with the cry of a seagull, and another which features the lovely melodic sigh of Greta, Elwyn’s little girl!’\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe band combines folk and country influences, and all songs are written by Manon, with the exception of Ddoi Di Dei, which is a traditional folk song that was sung to Manon by her mother. Themes include the trickle of time, and there are many songs that feature water- the sea, lakes and rivers of Wales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e“The album title- Llifo Fel Oed, or Flows Like Age- comes from the final track, Plant Bach. It’s a song about how our children grow and the older generation dies, but nothing really dies- we are all part of a bigger circle. We become our forefathers, and love and the land and the seas all flow like age.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTrack notes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMarchlyn- Marchlyn is a farm that is close to the river Dyfi in mid Wales. The song was written after Manon found an old photograph in her grandparents’ collection, showing a young woman outisde the farmhouse. On the back was written “Marchlyn”, and the family’s connection to the farm is unknown. Marchlyn is a love song, asking, What did you see between Marchlyn and Dyfi that was so much better than me?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFy Mhader I- A loving hymn to an atheist. This is my prayer and it belongs to you.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan O’n I’n Fach- Written when Manon’s nephew was born, this is a celebration of a moment when she first listened to his breathing over an international phone line. The sound of your breath reminds me of a song my mam used to sing when I was little. The song mentioned was Ddoi Di Dei, a traditional song also included on this album.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSarah- A song about a ship built in Aberdyfi at the beginning of the 20th century, and the jealousy felt by the lover of a sailor for this beautiful schooner. This ship was also the subject of a chapter of Manon’s novel, Llanw.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDdoi Di Dei- This traditional Welsh song asks, Who plants the wild flowers?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDwylo Iesu Grist- A love song using spiritual imagery. You have such faithful eyes, like Jesus in stained glass.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNos Da- A lullaby that Manon wrote when her sons were babies. “I’d better say goodnight, although I will miss you.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan Ei Di- A love song about trying not to lose your head when you’re old enough to know better. We’re too old to exchange such a smile.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCân Mered- This is a song in memory of the singer and collector of folk songs, Meredydd Evans, who died in February 2015 and left an amazing legacy of songs, spirit and kindness. May I hear the last lullaby before the last melody takes you home?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLlyn Cwm Dulyn- Llyn Cwm Dulyn is a lake amongst mountains in a secluded spot in Snowdonia. It is an area known for its myths and legends, particularly about the tylwyth teg. This is a love song which implores, Take me to Llyn Cwm Dulyn, where the myths are all true.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePlant Bach- A song about watching children grow, and the magic of dens, the rhythm of a football pounding a wall, and little plastic Lego men. The fairground colours of your mind.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"tracks\"\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/01.+Marchlyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMarchlyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/02.+Fy+Mhader+i.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFy Mhader I\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/03.+Pan+On+In+Fach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan O'n I'n Fach\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/04.+Sarah.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSarah\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/05.+Ddoi+Di+Dei.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDdoi Di Dei?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/06.+Dwylo+Iesu+Grist.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDwylo Iesu Grist\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/07.+Gwell+i+Mi+Ddeud+Nos+Da.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwell i Mi Ddeud Nos Da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/08.+Pan+Ei+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan Ei Di\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/09.+Can+Mered.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCân Merêd\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/10.+Llyn+Cwm+Dulyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eLlyn Cwm Dulyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/11.+Plant+Bach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePlant Bach\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003c\/div\u003e"} Cofnododd ei aelodau, Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams, y caneuon hyn yn Stiwdio Iawn, Aberystwyth, dros gyfnod o ychydig flynyddoedd, ac roedd y sain agos, isel-fi yn bwysig iddynt wrth gofnodi, gan roi argraff o berfformiad byw. “Mae'n swnio'n bersonol iawn, fel petai'r band yno gyda'r gwrandäwr. Mae yna ychydig o synau cefndir gwan - mae yna gân gyda chriw gwylanod, ac un arall sy'n cynnwys ochor melodig hyfryd Greta, merch fach Elwyn! '003c / p UCHELXXN003cp 003eY band yn cyfuno dylanwadau gwerin a gwlad, a chaiff pob cân ei hysgrifennu gan Manon, ac eithrio Ddoi Di Dei, sef cân werin draddodiadol a gafodd ei chanu i Manon gan ei mam. Mae'r themâu yn cynnwys yr amser prysur, ac mae yna lawer o ganeuon sy'n nodweddu dwr-y-môr, llynnoedd ac afonydd Cymru. "Y teitl albwm - Llifo Fel Oed, neu Flows Like Daw oedran - o'r trac terfynol, Plant Bach. Mae'n gân am sut mae ein plant yn tyfu ac mae'r genhedlaeth hŷn yn marw, ond does dim byd yn marw mewn gwirionedd - rydym i gyd yn rhan o gylch mwy. Rydym yn dod yn gyndeidiau, ac yn gariad a'r tir ac mae'r moroedd i gyd yn llifo fel oedran. ”RHYWXXCP / p RHIFXXcPNaNeN003cP RHIFYNNAU RHIFYCHWELIAD fferm sy'n agos at afon Dyfi yng nghanolbarth Cymru. Ysgrifennwyd y gân ar ôl i Manon ddod o hyd i hen lun yng nghasgliad ei mam-gu a'i thad-cu, gan ddangos i ferch ifanc drechu'r ffermdy. Ar y cefn ysgrifennwyd “Marchlyn”, ac nid yw cysylltiad y teulu â'r fferm yn hysbys. Mae Marchlyn yn gân gariad, yn gofyn, Beth wnaethoch chi ei weld rhwng Marchlyn a Dyfi a oedd gymaint yn well na fi? Dyma fy ngweddi i ac mae'n perthyn i chi 003c / p 003e 003cp RHANBARTHOL O'n I'n Fach- Ysgrifenedig pan anwyd nai Manon, mae hwn yn ddathliad o foment pan wrandawodd ei anadlu dros linell ffôn ryngwladol. Mae swn eich anadl yn fy atgoffa o gân roedd fy mam yn arfer ei chanu pan oeddwn i'n fach. Y gân y soniwyd amdani oedd Ddoi Di Dei, cân draddodiadol sydd hefyd wedi ei chynnwys ar yr albwm hwn 003c / p003e 003cp uxNUMXeSarah- Cân am long a adeiladwyd yn Aberdyfi ar ddechrau'r 003 ganrif, a'r cenfigen yn teimlo gan gariad morwr am y sgwner hardd hwn. Roedd y llong hon hefyd yn destun pennod o nofel Manon, Llanw. 003c / pNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD N003cp 003eDwylo Iesu Grist - Cân gariad sy'n defnyddio delweddau ysbrydol. Mae gennych chi lygaid mor ffyddlon, fel Iesu mewn gwydr lliw .. 003c / p 003e u003cp uxNUMXeNos Da- Lullaby a ysgrifennodd Manon pan oedd ei meibion ​​yn fabanod. “Byddai'n well gen i ddweud noson dda, er y bydda i'n dy golli di.” 003c p pNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO . Rydym yn rhy hen i gyfnewid gwên o'r fath 003c p pxNUMXe 003cp uxNUMXeCân Mered- Mae hon yn gân er cof am y canwr a'r casglwr caneuon gwerin, Meredydd Evans, a fu farw ym mis Chwefror 003 a gadawodd etifeddiaeth anhygoel o ganeuon, ysbryd a charedigrwydd. A gaf i glywed y hwiangerdd olaf cyn i'r alaw olaf fynd â chi adref? Mae'n faes sy'n adnabyddus am ei chwedlau a'i chwedlau, yn enwedig am y tylwyth teg. Mae hon yn gân gariad sy'n mynnu, Mynd â fi i Lyn Cwm Dulyn, lle mae'r chwedlau i gyd yn wir. RWNXXc / p uxNUMXcp uxNUMXePlant Bach - Cân am wylio plant yn tyfu, a hud lledr, rhythm pêl-droed yn curo wal, ac ychydig o ddynion Lego plastig. {"id":1611045208119,"title":"Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed","handle":"blodau-gwylltion-llifo-fel-oed-1","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon CD025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFolk\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2018\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLlifo Fel Oed (Flows Like Age) is the first album by Blodau Gwylltion, the two piece band from Wales. Its members, Manon Steffan Ros and Elwyn Williams, recorded these songs in Stiwdio Iawn, Aberystwyth, over a period of a few years, and the intimate, low-fi sound was important to them when recording, giving the impression of a live performance. “It sounds very personal, as though the band is there with the listener. There are a few faint background noises- there is a song with the cry of a seagull, and another which features the lovely melodic sigh of Greta, Elwyn’s little girl!’\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe band combines folk and country influences, and all songs are written by Manon, with the exception of Ddoi Di Dei, which is a traditional folk song that was sung to Manon by her mother. Themes include the trickle of time, and there are many songs that feature water- the sea, lakes and rivers of Wales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e“The album title- Llifo Fel Oed, or Flows Like Age- comes from the final track, Plant Bach. It’s a song about how our children grow and the older generation dies, but nothing really dies- we are all part of a bigger circle. We become our forefathers, and love and the land and the seas all flow like age.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTrack notes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMarchlyn- Marchlyn is a farm that is close to the river Dyfi in mid Wales. The song was written after Manon found an old photograph in her grandparents’ collection, showing a young woman outisde the farmhouse. On the back was written “Marchlyn”, and the family’s connection to the farm is unknown. Marchlyn is a love song, asking, What did you see between Marchlyn and Dyfi that was so much better than me?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFy Mhader I- A loving hymn to an atheist. This is my prayer and it belongs to you.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan O’n I’n Fach- Written when Manon’s nephew was born, this is a celebration of a moment when she first listened to his breathing over an international phone line. The sound of your breath reminds me of a song my mam used to sing when I was little. The song mentioned was Ddoi Di Dei, a traditional song also included on this album.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSarah- A song about a ship built in Aberdyfi at the beginning of the 20th century, and the jealousy felt by the lover of a sailor for this beautiful schooner. This ship was also the subject of a chapter of Manon’s novel, Llanw.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDdoi Di Dei- This traditional Welsh song asks, Who plants the wild flowers?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDwylo Iesu Grist- A love song using spiritual imagery. You have such faithful eyes, like Jesus in stained glass.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNos Da- A lullaby that Manon wrote when her sons were babies. “I’d better say goodnight, although I will miss you.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan Ei Di- A love song about trying not to lose your head when you’re old enough to know better. We’re too old to exchange such a smile.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCân Mered- This is a song in memory of the singer and collector of folk songs, Meredydd Evans, who died in February 2015 and left an amazing legacy of songs, spirit and kindness. May I hear the last lullaby before the last melody takes you home?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLlyn Cwm Dulyn- Llyn Cwm Dulyn is a lake amongst mountains in a secluded spot in Snowdonia. It is an area known for its myths and legends, particularly about the tylwyth teg. This is a love song which implores, Take me to Llyn Cwm Dulyn, where the myths are all true.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePlant Bach- A song about watching children grow, and the magic of dens, the rhythm of a football pounding a wall, and little plastic Lego men. The fairground colours of your mind.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"tracks\"\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/01.+Marchlyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMarchlyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/02.+Fy+Mhader+i.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFy Mhader I\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/03.+Pan+On+In+Fach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan O'n I'n Fach\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/04.+Sarah.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSarah\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/05.+Ddoi+Di+Dei.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDdoi Di Dei?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/06.+Dwylo+Iesu+Grist.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDwylo Iesu Grist\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/07.+Gwell+i+Mi+Ddeud+Nos+Da.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwell i Mi Ddeud Nos Da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/08.+Pan+Ei+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan Ei Di\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/09.+Can+Mered.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCân Merêd\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/10.+Llyn+Cwm+Dulyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eLlyn Cwm Dulyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/11.+Plant+Bach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePlant Bach\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003c\/div\u003e","published_at":"2019-06-13T16:46:16+01:00","created_at":"2019-06-13T16:47:26+01:00","vendor":"Sain","type":"Cerddoriaeth Oedolion","tags":["cerddoriaeth oedolion"],"price":999,"price_min":999,"price_max":999,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":14089164980279,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"Llifo Fel Oed - Blodau Gwylltion","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":999,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"5055162130251.00"}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1560440850"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1560440850","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":1589638791223,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.008,"height":397,"width":400,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1569328212"},"aspect_ratio":1.008,"height":397,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-rasal-cd042b-400x397_de007623-5188-4275-814c-f751610d6360.jpg?v=1569328212","width":400}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon CD025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwymon\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFolk\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2018\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLlifo Fel Oed (Flows Like Age) is the first album by Blodau Gwylltion, the two piece band from Wales. Its members, Manon Steffan Ros and Elwyn Williams, recorded these songs in Stiwdio Iawn, Aberystwyth, over a period of a few years, and the intimate, low-fi sound was important to them when recording, giving the impression of a live performance. “It sounds very personal, as though the band is there with the listener. There are a few faint background noises- there is a song with the cry of a seagull, and another which features the lovely melodic sigh of Greta, Elwyn’s little girl!’\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe band combines folk and country influences, and all songs are written by Manon, with the exception of Ddoi Di Dei, which is a traditional folk song that was sung to Manon by her mother. Themes include the trickle of time, and there are many songs that feature water- the sea, lakes and rivers of Wales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e“The album title- Llifo Fel Oed, or Flows Like Age- comes from the final track, Plant Bach. It’s a song about how our children grow and the older generation dies, but nothing really dies- we are all part of a bigger circle. We become our forefathers, and love and the land and the seas all flow like age.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTrack notes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMarchlyn- Marchlyn is a farm that is close to the river Dyfi in mid Wales. The song was written after Manon found an old photograph in her grandparents’ collection, showing a young woman outisde the farmhouse. On the back was written “Marchlyn”, and the family’s connection to the farm is unknown. Marchlyn is a love song, asking, What did you see between Marchlyn and Dyfi that was so much better than me?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFy Mhader I- A loving hymn to an atheist. This is my prayer and it belongs to you.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan O’n I’n Fach- Written when Manon’s nephew was born, this is a celebration of a moment when she first listened to his breathing over an international phone line. The sound of your breath reminds me of a song my mam used to sing when I was little. The song mentioned was Ddoi Di Dei, a traditional song also included on this album.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSarah- A song about a ship built in Aberdyfi at the beginning of the 20th century, and the jealousy felt by the lover of a sailor for this beautiful schooner. This ship was also the subject of a chapter of Manon’s novel, Llanw.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDdoi Di Dei- This traditional Welsh song asks, Who plants the wild flowers?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDwylo Iesu Grist- A love song using spiritual imagery. You have such faithful eyes, like Jesus in stained glass.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNos Da- A lullaby that Manon wrote when her sons were babies. “I’d better say goodnight, although I will miss you.”\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePan Ei Di- A love song about trying not to lose your head when you’re old enough to know better. We’re too old to exchange such a smile.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCân Mered- This is a song in memory of the singer and collector of folk songs, Meredydd Evans, who died in February 2015 and left an amazing legacy of songs, spirit and kindness. May I hear the last lullaby before the last melody takes you home?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLlyn Cwm Dulyn- Llyn Cwm Dulyn is a lake amongst mountains in a secluded spot in Snowdonia. It is an area known for its myths and legends, particularly about the tylwyth teg. This is a love song which implores, Take me to Llyn Cwm Dulyn, where the myths are all true.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePlant Bach- A song about watching children grow, and the magic of dens, the rhythm of a football pounding a wall, and little plastic Lego men. The fairground colours of your mind.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"tracks\"\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/01.+Marchlyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMarchlyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/02.+Fy+Mhader+i.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eFy Mhader I\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/03.+Pan+On+In+Fach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan O'n I'n Fach\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/04.+Sarah.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSarah\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/05.+Ddoi+Di+Dei.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDdoi Di Dei?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/06.+Dwylo+Iesu+Grist.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDwylo Iesu Grist\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/07.+Gwell+i+Mi+Ddeud+Nos+Da.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGwell i Mi Ddeud Nos Da\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/08.+Pan+Ei+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePan Ei Di\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/09.+Can+Mered.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCân Merêd\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/10.+Llyn+Cwm+Dulyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eLlyn Cwm Dulyn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+Rasal+Gwymon+Copa\/Gwymon\/CD025+Blodau+Gwylltion\/11.+Plant+Bach.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePlant Bach\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003c\/div\u003e"}
Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed

Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed

£ 9.99

ID Cynnyrch: Gwymon CD025 Label: Gwymon Genre: Folk Format: Album Released: 2018 Llifo Fel Oed yw'r albwm cyntaf gan Blodau Gwylltion, y band dau ddarn o Gymru. Cofnododd ei aelodau, Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams, y caneuon hyn yn Stiwdio Iawn, Aberystwyth, dros gyfnod o ychydig flynyddoedd, a'r ... \ t


Mwy o wybodaeth