Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2715
 • Label: Sain
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Ffidlau, gitar, accordion, pibau a stepio – a’r cyfan yn ffrwydro wrth i Calan berfformio caneuon ac alawon o’u halbym newydd Dinas. Ryddmau gitar trawiadol a darnau carlamus yn tawelu i ganeuon tyner wrth i’r grwp afieithus gychwyn taith a fydd yn para trwy gydol 2015 i ddathlu rhyddhau’r albym. Ymhlith yr alawon traddodiadol a’r darnau newydd danlli, mae Calan yn rhoi bywyd newydd i chwedl Myrddin a’r Ddwy Ddraig, sy’n egluro sut y daeth y ddraig i fod ar ein baner genedlaethol. Rhyddhawyd y gȃn hon yn fel sengl ym mis Mawrth.
Daw teitl yr albym o’r enw Dinas Emrys, lle digwyddodd drama’r ddwy ddraig y credir eu bod yn cysgu yng nghrombil y mynydd yn nyfnderoedd y llyn dirgel. Yn ystod y nos, byddai’r dreigiau yn deffro ac yn ymladd, gan wneud i’r ddaear grynu. Pan geisidd y Brenin Gwrtheyrn adeiladu castell ar Ddinas Emrys yn y 5ed ganrif, syrthiai’r meini i’r llawr bob tro yr ymladdai’r dreigiau. Yn ȏl y chwedl, achubwyd y dydd gan fachgen nawmlwydd oedd ȃ doniau hud. Ei enw oedd Myrddin, a chafodd Gymru ei dewin a’i draig goch.
Yn 1945, daeth archeolegwyr o hyd i olion llyn a chaer yn dyddio o amser Gwrtheyrn, a’r waliau yn dangos arwyddion o fod wedi eu hail-adeiladu droeon. Felly troediwch yn ofalus…….!
Bydd Calan yn croesi’r mȏr i America am ddwy daith ym Mehefin a Medi. Wedi hynny, yn ȏl i weddill gwledydd Prydain ym mis Tachwedd, o Essex yn y de i Leeds yn y gogledd.
Cadwch olwg ar wefan Calan a’u tudalen Facebook drwy’r flwyddyn lle cewch gyfle i ddysgu alaw’r mis a step y mis. Gwersi cyflym ar fideo yw’r rhain ar gyfer unrhywun sydd am ddysgu alawon o’r albym neu ddysgu clocsio.
I gyd-fynd gyda’r daith yn Nhachwedd, gall pobol ymuno yn yr helfa am ddreigiau drwy ddilyn set o gliwiau a gewch yn y gigs ac ar y wefan. Bydd y cliwiau yn arwain at ddwy ddelw o ddraig wedi eu cuddio ger mynydd rhywle yng Nghymru. Pob lwc!

Rhestr y Traciau

 1. Tale of Two Dragons
 2. Adar Mân y Mynydd
 3. Roxy's Birthday Jigs
 4. A Miner's Life
 5. Cariad Caerlŷr
 6. Fflopsi Mopsi
 7. Y Fwyalchen
 8. Set Stephen
 9. Giggly
 10. Gwdihŵ Shoes
 11. Y Clychau
 12. I've Seen You Shine
 13. Jig-Sô
 14. Chwedl y Ddwy Ddraig
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.