{"id":1609620095031,"title":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","handle":"gwenan-gibbard-cerdd-dannau","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain SCD2702\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCerdd Dant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2013\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is essentially the unique and ancient art of singing poetry to harp accompaniment. Mae ei wreiddiau'n dyddio'n ôl i'r canrifoedd cynharaf, pan fyddai'r telynor yn datgan ei farddoniaeth i'w gyfeiliant ei hun, yn canmol ei bennaeth neu ei dywysog. Yng Nghymru bu perthynas arbennig rhwng cerddoriaeth a barddoniaeth erioed: mae llawer o gyfeiriadau at ganu barddoniaeth at gyfeiliant y delyn mewn llawysgrifau Cymraeg o'r canol oesoedd ymlaen, ac mae'r traddodiad hwn yn parhau hyd heddiw. \ T u003e 003cbr 003e UCHELXXpan RHYBUDD Mae tair elfen wahanol yn dod at ei gilydd mewn cerdd dant: yr alaw delyn a ddewiswyd, a all fod yn draddodiadol neu'n newydd; y farddoniaeth sy'n cael ei chanu, a all fod yn farddoniaeth mesur llym (yn seiliedig ar y cynghanedd hen, lle mae cyflythreniad ac odl yn chwarae rhan annatod), barddoniaeth rydd, neu, yn fwy diweddar, rhyddiaith; ac, yn drydydd, y gwrth-alaw y mae'r geiriau'n cael eu canu arnynt. Mae yna lawer o reolau a rheoliadau ynghylch sut y dylid gosod y geiriau ar y gerddoriaeth, ond yn y bôn dylai'r alaw delyn ac alaw y gantores fod yn wrthbwynt, a dylai prif acenion y farddoniaeth ddisgyn ar brif acenion y gerddoriaeth. Mae'r geiriau bob amser yn cael y flaenoriaeth fwyaf a rhaid adlewyrchu naws y farddoniaeth yn yr alaw delyn a ddewiswyd a hefyd yng ngwrth-alaw ac arddull canu'r gantores. Yn y dyddiau a aeth heibio byddai llawer o gantorion cerdd dant yn cyd-fynd â'u canu eu hunain, ac yma ar yr albwm hwn mae'r rhan fwyaf o'r darnau yn cael eu perfformio gyda nhw eu hunain gyda llawer o gantorion, cerdd bu dant yn rhan annatod o'm magwraeth. Yn bersonol, rwyf o'r farn fy mod wedi bod yn ffodus iawn fy mod wedi derbyn sylfaen yn y gelfyddyd hon gan ddau o eiriolwyr mwyaf blaenllaw'r traddodiad hwn, sef Nan Elis ac Alwena Roberts. Erbyn hyn, mae'n ymddangos bod cerdd dant yn rhan annatod o mi, ac os ydw i byth i fod ymhell o gartref mewn tir pell, yna sŵn cerdd dant yn fwy na dim byd arall \ t u003cbr 003e 003cspan 003ewhy a fyddai'n sicr o ddod â pwl o hiraeth difrifol (hiraeth)! Mae llawer o wahanol arddulliau o ganu cerdd dant, yn dibynnu ar y geiriau sy'n cael eu canu. Mae rhai o'r traciau ar yr albwm hwn yn edrych yn ôl ar y traddodiad cerdd dant sy'n canolbwyntio mwy ar y werin flynyddoedd yn ôl ac yn cynnwys rhai mesurau barddonol na chânt eu canu heddiw. Mae traciau eraill yn fwy arbrofol ac yn seiliedig ar gerdd dant ond yn cynnwys rhai nodweddion ac amrywiadau cyfoes ffurf a strwythur cyfoes. Mae 003eCerdd dant yn draddodiad byw a phoblogaidd iawn yng Nghymru heddiw, ac mae'n esblygu'n gyson. {"id":1609620095031,"title":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","handle":"gwenan-gibbard-cerdd-dannau","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain SCD2702\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCerdd Dant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2013\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is essentially the unique and ancient art of singing poetry to harp accompaniment. Its origins date back to the earliest centuries, when the harper would declaim his poetry to his own accompaniment, in praise of his chief or prince. In Wales there has always been a special relationship between music and poetry: there are many references to singing poetry to the accompaniment of the harp in Welsh manuscripts from the middle ages onwards, and this tradition continues to this day.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eThree different elements come together in cerdd dant: the chosen harp melody, which can be traditional or newly composed; the poetry being sung, which can be strict metre poetry (based on the age old cynghanedd, where alliteration and rhyme play an integral part), free poetry, or, more recently, prose; and, thirdly, the counter-melody on which the words are sung. There are many rules and regulations as to how the words should be set to the music, but basically the harp melody and the singer’s melody should be in counterpoint, and the main accents of the poetry should fall on the main accents of the music. The words are always given the greatest priority and the mood of the poetry must be reflected in the chosen harp melody and also in the singer’s counter-melody and style of singing. In days gone by many cerdd dant singers would accompany their own singing, and here on this album most of the pieces are performed self-accompanied.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAs with many Welsh singers, cerdd dant has been an integral part of my upbringing. Personally I consider myself to have been very fortunate to have received a grounding in this art from two of the most prominent advocates of this tradition, namely Nan Elis and Alwena Roberts. By now, cerdd dant seems to be an integral part of me, and if I were ever to be far from home in some distant land, then it would be the sound of cerdd dant more than anything else\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ewhich would be certain to bring on a serious bout of hiraeth (longing)! There are many different styles of cerdd dant singing, depending on the words which are sung. Some of the tracks on this album take a look back at the more folk orientated cerdd dant tradition of years ago and include some poetic measures which are rarely sung today. Other tracks are more experimental and are based on cerdd dant but include some contemporary features and variations\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ein form and structure.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is still very much a living and popular tradition in Wales today, and is constantly evolving. A hugely successful cerdd dant festival is held in Wales every year and new generations continue to set and sing words to music in this unique way.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eGwenan Gibbard, 2013\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/01.+Nei+Di+Ganu+Nghan.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNei Di Ganu ’Nghân?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/02.+Noson+Aflawen.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNoson Aflawen - Gyda\/With Cerys Matthews\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/03.+Pendraw+Llyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePen Draw Llŷn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/04.+Calon+Drom.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCalon Drom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/05.+A+Glywi+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eA Glywi Di?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/06.+Nid+yw+Cariad+yn+Ddall.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNid yw Cariad yn Ddall\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/07.+Glan+Mor+Heli.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGlan Môr Heli\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/08.+Rowndio+yr+Horn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRowndio’r Horn - Gyda\/With Meinir Gwilym\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/09.+Maer+Ddaear+yn+Glasu.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMae’r Ddaear yn Glasu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/10.+Bro.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eBro\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/11.+Traeth+Lafan+Adlais+Nia+Pen+Rhaw.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eTraeth Lafan \/ Adlais Nia \/ Pen Rhaw\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_12\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/12.+Arglwydd+Iesu+Dysg+Im+Gerdded.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eArglwydd Iesu, Dysg im Gerdded\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_13\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/13.+Dau+a+Dwy.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDau a Dwy\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_14\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/14.+Rhwng+Pen+y+Cei+a+Phenrallt.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRhwng Pen y Cei a Phen yr Allt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","published_at":"2019-06-12T14:45:33+01:00","created_at":"2019-06-12T14:47:25+01:00","vendor":"Sain","type":"Cerddoriaeth Oedolion","tags":["cerddoriaeth oedolion"],"price":1298,"price_min":1298,"price_max":1298,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":14081070596151,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":1298,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"5016886270227"}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1571848242"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1571848242","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":1588023918647,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.008,"height":397,"width":400,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1569327876"},"aspect_ratio":1.008,"height":397,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1569327876","width":400}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain SCD2702\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCerdd Dant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2013\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is essentially the unique and ancient art of singing poetry to harp accompaniment. Its origins date back to the earliest centuries, when the harper would declaim his poetry to his own accompaniment, in praise of his chief or prince. In Wales there has always been a special relationship between music and poetry: there are many references to singing poetry to the accompaniment of the harp in Welsh manuscripts from the middle ages onwards, and this tradition continues to this day.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eThree different elements come together in cerdd dant: the chosen harp melody, which can be traditional or newly composed; the poetry being sung, which can be strict metre poetry (based on the age old cynghanedd, where alliteration and rhyme play an integral part), free poetry, or, more recently, prose; and, thirdly, the counter-melody on which the words are sung. There are many rules and regulations as to how the words should be set to the music, but basically the harp melody and the singer’s melody should be in counterpoint, and the main accents of the poetry should fall on the main accents of the music. The words are always given the greatest priority and the mood of the poetry must be reflected in the chosen harp melody and also in the singer’s counter-melody and style of singing. In days gone by many cerdd dant singers would accompany their own singing, and here on this album most of the pieces are performed self-accompanied.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAs with many Welsh singers, cerdd dant has been an integral part of my upbringing. Personally I consider myself to have been very fortunate to have received a grounding in this art from two of the most prominent advocates of this tradition, namely Nan Elis and Alwena Roberts. By now, cerdd dant seems to be an integral part of me, and if I were ever to be far from home in some distant land, then it would be the sound of cerdd dant more than anything else\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ewhich would be certain to bring on a serious bout of hiraeth (longing)! There are many different styles of cerdd dant singing, depending on the words which are sung. Some of the tracks on this album take a look back at the more folk orientated cerdd dant tradition of years ago and include some poetic measures which are rarely sung today. Other tracks are more experimental and are based on cerdd dant but include some contemporary features and variations\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ein form and structure.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is still very much a living and popular tradition in Wales today, and is constantly evolving. A hugely successful cerdd dant festival is held in Wales every year and new generations continue to set and sing words to music in this unique way.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eGwenan Gibbard, 2013\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/01.+Nei+Di+Ganu+Nghan.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNei Di Ganu ’Nghân?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/02.+Noson+Aflawen.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNoson Aflawen - Gyda\/With Cerys Matthews\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/03.+Pendraw+Llyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePen Draw Llŷn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/04.+Calon+Drom.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCalon Drom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/05.+A+Glywi+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eA Glywi Di?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/06.+Nid+yw+Cariad+yn+Ddall.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNid yw Cariad yn Ddall\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/07.+Glan+Mor+Heli.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGlan Môr Heli\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/08.+Rowndio+yr+Horn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRowndio’r Horn - Gyda\/With Meinir Gwilym\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/09.+Maer+Ddaear+yn+Glasu.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMae’r Ddaear yn Glasu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/10.+Bro.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eBro\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/11.+Traeth+Lafan+Adlais+Nia+Pen+Rhaw.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eTraeth Lafan \/ Adlais Nia \/ Pen Rhaw\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_12\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/12.+Arglwydd+Iesu+Dysg+Im+Gerdded.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eArglwydd Iesu, Dysg im Gerdded\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_13\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/13.+Dau+a+Dwy.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDau a Dwy\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_14\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/14.+Rhwng+Pen+y+Cei+a+Phenrallt.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRhwng Pen y Cei a Phen yr Allt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e"} Mae ei wreiddiau'n dyddio'n ôl i'r canrifoedd cynharaf, pan fyddai'r telynor yn datgan ei farddoniaeth i'w gyfeiliant ei hun, yn canmol ei bennaeth neu ei dywysog. Yng Nghymru bu perthynas arbennig rhwng cerddoriaeth a barddoniaeth erioed: mae llawer o gyfeiriadau at ganu barddoniaeth at gyfeiliant y delyn mewn llawysgrifau Cymraeg o'r canol oesoedd ymlaen, ac mae'r traddodiad hwn yn parhau hyd heddiw. \ T u003e 003cbr 003e UCHELXXpan RHYBUDD Mae tair elfen wahanol yn dod at ei gilydd mewn cerdd dant: yr alaw delyn a ddewiswyd, a all fod yn draddodiadol neu'n newydd; y farddoniaeth sy'n cael ei chanu, a all fod yn farddoniaeth mesur llym (yn seiliedig ar y cynghanedd hen, lle mae cyflythreniad ac odl yn chwarae rhan annatod), barddoniaeth rydd, neu, yn fwy diweddar, rhyddiaith; ac, yn drydydd, y gwrth-alaw y mae'r geiriau'n cael eu canu arnynt. Mae yna lawer o reolau a rheoliadau ynghylch sut y dylid gosod y geiriau ar y gerddoriaeth, ond yn y bôn dylai'r alaw delyn ac alaw y gantores fod yn wrthbwynt, a dylai prif acenion y farddoniaeth ddisgyn ar brif acenion y gerddoriaeth. Mae'r geiriau bob amser yn cael y flaenoriaeth fwyaf a rhaid adlewyrchu naws y farddoniaeth yn yr alaw delyn a ddewiswyd a hefyd yng ngwrth-alaw ac arddull canu'r gantores. Yn y dyddiau a aeth heibio byddai llawer o gantorion cerdd dant yn cyd-fynd â'u canu eu hunain, ac yma ar yr albwm hwn mae'r rhan fwyaf o'r darnau yn cael eu perfformio gyda nhw eu hunain gyda llawer o gantorion, cerdd bu dant yn rhan annatod o'm magwraeth. Yn bersonol, rwyf o'r farn fy mod wedi bod yn ffodus iawn fy mod wedi derbyn sylfaen yn y gelfyddyd hon gan ddau o eiriolwyr mwyaf blaenllaw'r traddodiad hwn, sef Nan Elis ac Alwena Roberts. Erbyn hyn, mae'n ymddangos bod cerdd dant yn rhan annatod o mi, ac os ydw i byth i fod ymhell o gartref mewn tir pell, yna sŵn cerdd dant yn fwy na dim byd arall \ t u003cbr 003e 003cspan 003ewhy a fyddai'n sicr o ddod â pwl o hiraeth difrifol (hiraeth)! Mae llawer o wahanol arddulliau o ganu cerdd dant, yn dibynnu ar y geiriau sy'n cael eu canu. Mae rhai o'r traciau ar yr albwm hwn yn edrych yn ôl ar y traddodiad cerdd dant sy'n canolbwyntio mwy ar y werin flynyddoedd yn ôl ac yn cynnwys rhai mesurau barddonol na chânt eu canu heddiw. Mae traciau eraill yn fwy arbrofol ac yn seiliedig ar gerdd dant ond yn cynnwys rhai nodweddion ac amrywiadau cyfoes ffurf a strwythur cyfoes. Mae 003eCerdd dant yn draddodiad byw a phoblogaidd iawn yng Nghymru heddiw, ac mae'n esblygu'n gyson. {"id":1609620095031,"title":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","handle":"gwenan-gibbard-cerdd-dannau","description":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain SCD2702\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCerdd Dant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2013\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is essentially the unique and ancient art of singing poetry to harp accompaniment. Its origins date back to the earliest centuries, when the harper would declaim his poetry to his own accompaniment, in praise of his chief or prince. In Wales there has always been a special relationship between music and poetry: there are many references to singing poetry to the accompaniment of the harp in Welsh manuscripts from the middle ages onwards, and this tradition continues to this day.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eThree different elements come together in cerdd dant: the chosen harp melody, which can be traditional or newly composed; the poetry being sung, which can be strict metre poetry (based on the age old cynghanedd, where alliteration and rhyme play an integral part), free poetry, or, more recently, prose; and, thirdly, the counter-melody on which the words are sung. There are many rules and regulations as to how the words should be set to the music, but basically the harp melody and the singer’s melody should be in counterpoint, and the main accents of the poetry should fall on the main accents of the music. The words are always given the greatest priority and the mood of the poetry must be reflected in the chosen harp melody and also in the singer’s counter-melody and style of singing. In days gone by many cerdd dant singers would accompany their own singing, and here on this album most of the pieces are performed self-accompanied.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAs with many Welsh singers, cerdd dant has been an integral part of my upbringing. Personally I consider myself to have been very fortunate to have received a grounding in this art from two of the most prominent advocates of this tradition, namely Nan Elis and Alwena Roberts. By now, cerdd dant seems to be an integral part of me, and if I were ever to be far from home in some distant land, then it would be the sound of cerdd dant more than anything else\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ewhich would be certain to bring on a serious bout of hiraeth (longing)! There are many different styles of cerdd dant singing, depending on the words which are sung. Some of the tracks on this album take a look back at the more folk orientated cerdd dant tradition of years ago and include some poetic measures which are rarely sung today. Other tracks are more experimental and are based on cerdd dant but include some contemporary features and variations\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ein form and structure.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is still very much a living and popular tradition in Wales today, and is constantly evolving. A hugely successful cerdd dant festival is held in Wales every year and new generations continue to set and sing words to music in this unique way.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eGwenan Gibbard, 2013\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/01.+Nei+Di+Ganu+Nghan.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNei Di Ganu ’Nghân?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/02.+Noson+Aflawen.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNoson Aflawen - Gyda\/With Cerys Matthews\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/03.+Pendraw+Llyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePen Draw Llŷn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/04.+Calon+Drom.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCalon Drom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/05.+A+Glywi+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eA Glywi Di?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/06.+Nid+yw+Cariad+yn+Ddall.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNid yw Cariad yn Ddall\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/07.+Glan+Mor+Heli.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGlan Môr Heli\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/08.+Rowndio+yr+Horn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRowndio’r Horn - Gyda\/With Meinir Gwilym\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/09.+Maer+Ddaear+yn+Glasu.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMae’r Ddaear yn Glasu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/10.+Bro.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eBro\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/11.+Traeth+Lafan+Adlais+Nia+Pen+Rhaw.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eTraeth Lafan \/ Adlais Nia \/ Pen Rhaw\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_12\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/12.+Arglwydd+Iesu+Dysg+Im+Gerdded.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eArglwydd Iesu, Dysg im Gerdded\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_13\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/13.+Dau+a+Dwy.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDau a Dwy\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_14\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/14.+Rhwng+Pen+y+Cei+a+Phenrallt.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRhwng Pen y Cei a Phen yr Allt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","published_at":"2019-06-12T14:45:33+01:00","created_at":"2019-06-12T14:47:25+01:00","vendor":"Sain","type":"Cerddoriaeth Oedolion","tags":["cerddoriaeth oedolion"],"price":1298,"price_min":1298,"price_max":1298,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":14081070596151,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":1298,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"5016886270227"}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1571848242"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1571848242","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":1588023918647,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.008,"height":397,"width":400,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1569327876"},"aspect_ratio":1.008,"height":397,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0069\/2502\/5335\/products\/sain-s3-amazonaws-com-album_images-scd2702m-400x397.jpg?v=1569327876","width":400}],"content":"\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProduct ID :\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain SCD2702\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLabel:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eSain\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGenre:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCerdd Dant\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eAlbum\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReleased:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e2013\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is essentially the unique and ancient art of singing poetry to harp accompaniment. Its origins date back to the earliest centuries, when the harper would declaim his poetry to his own accompaniment, in praise of his chief or prince. In Wales there has always been a special relationship between music and poetry: there are many references to singing poetry to the accompaniment of the harp in Welsh manuscripts from the middle ages onwards, and this tradition continues to this day.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eThree different elements come together in cerdd dant: the chosen harp melody, which can be traditional or newly composed; the poetry being sung, which can be strict metre poetry (based on the age old cynghanedd, where alliteration and rhyme play an integral part), free poetry, or, more recently, prose; and, thirdly, the counter-melody on which the words are sung. There are many rules and regulations as to how the words should be set to the music, but basically the harp melody and the singer’s melody should be in counterpoint, and the main accents of the poetry should fall on the main accents of the music. The words are always given the greatest priority and the mood of the poetry must be reflected in the chosen harp melody and also in the singer’s counter-melody and style of singing. In days gone by many cerdd dant singers would accompany their own singing, and here on this album most of the pieces are performed self-accompanied.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAs with many Welsh singers, cerdd dant has been an integral part of my upbringing. Personally I consider myself to have been very fortunate to have received a grounding in this art from two of the most prominent advocates of this tradition, namely Nan Elis and Alwena Roberts. By now, cerdd dant seems to be an integral part of me, and if I were ever to be far from home in some distant land, then it would be the sound of cerdd dant more than anything else\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ewhich would be certain to bring on a serious bout of hiraeth (longing)! There are many different styles of cerdd dant singing, depending on the words which are sung. Some of the tracks on this album take a look back at the more folk orientated cerdd dant tradition of years ago and include some poetic measures which are rarely sung today. Other tracks are more experimental and are based on cerdd dant but include some contemporary features and variations\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ein form and structure.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCerdd dant is still very much a living and popular tradition in Wales today, and is constantly evolving. A hugely successful cerdd dant festival is held in Wales every year and new generations continue to set and sing words to music in this unique way.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eGwenan Gibbard, 2013\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTrack Listing\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_1\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/01.+Nei+Di+Ganu+Nghan.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNei Di Ganu ’Nghân?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_2\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/02.+Noson+Aflawen.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNoson Aflawen - Gyda\/With Cerys Matthews\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_3\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/03.+Pendraw+Llyn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003ePen Draw Llŷn\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_4\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/04.+Calon+Drom.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eCalon Drom\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_5\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/05.+A+Glywi+Di.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eA Glywi Di?\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_6\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/06.+Nid+yw+Cariad+yn+Ddall.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eNid yw Cariad yn Ddall\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_7\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/07.+Glan+Mor+Heli.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eGlan Môr Heli\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_8\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/08.+Rowndio+yr+Horn.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRowndio’r Horn - Gyda\/With Meinir Gwilym\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_9\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/09.+Maer+Ddaear+yn+Glasu.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eMae’r Ddaear yn Glasu\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_10\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/10.+Bro.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eBro\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_11\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/11.+Traeth+Lafan+Adlais+Nia+Pen+Rhaw.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eTraeth Lafan \/ Adlais Nia \/ Pen Rhaw\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_12\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/12.+Arglwydd+Iesu+Dysg+Im+Gerdded.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eArglwydd Iesu, Dysg im Gerdded\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_13\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/13.+Dau+a+Dwy.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eDau a Dwy\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cspan class=\" onebit_mp3\"\u003e\u003cspan id=\"oneBitInsert_14\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003ca href=\"http:\/\/sain.s3.amazonaws.com\/samples\/CD+-+SAIN\/2702+Gwenan+Gibbard\/14.+Rhwng+Pen+y+Cei+a+Phenrallt.mp3\" class=\"sample\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eRhwng Pen y Cei a Phen yr Allt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e"}
Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau

Gwenan Gibbard - Cerdd Dannau

£ 12.98

ID Cynnyrch: Sain SCD2702 Label: Sain Genre: Cerdd Dant Fformat: Albwm Rhyddhawyd: 2013 Yn ei hanfod, cerdd dant yw'r grefft unigryw a hynafol o ganu barddoniaeth i gyfeiliant telyn. Mae ei wreiddiau'n dyddio'n ôl i'r canrifoedd cynharaf, pan fyddai'r telynor yn datgan ei farddoniaeth i'w gyfeiliant ei hun, yn canmol ei bennaeth neu ei dywysog. Yng Nghymru ...


Mwy o wybodaeth