Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan

Disgrifiad
DVD difyr yn portreadu helyntion Syr Wynff a Plwmsan mewn tair pennod hynod ddoniol o'r gyfres gomedi deledu boblogaidd i blant a ddarlledwyd yn wreiddiol ar ddechrau'r 1980au; i blant o bob oed. Tair pennod: Grym Ewyllys; Gwraig o Arian; Octopws i Swper.

An entertaining DVD portraying the escapades of Syr Wynff and Plwmsan in three hilarious chapters from their popular children's television comedy series originally broadcast in the early 1980s; for children of all ages. Three episodes: Grym Ewyllys; Gwraig o Arian; Octopws i Swper.
£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol