C'mon Midffild a Rasbrijam

Disgrifiad

Os oes unrhyw gyfres Gymraeg wedi dal dychymyg y genedl, C’mon Midffild yw honno. Cyfrinach ei llwyddiant yw cynildeb a gwreiddioldeb y sgript, ynghyd ag actorion da mewn cymeriadau y gall pawb uniaethu â nhw. Mae’n fformiwla syml…ond llwyddiannus! A dyna paham yn XNUMX y penderfynodd Sain mai C’mon Midffild fyddai’r gyfres Gymraeg cyntaf i ymddangos ar DVD.

Fe ysgrifennwyd y gyfres gan Alun Ffred Jones a Mei Jones ar gyfer radio yn wreiddiol ond ar ôl tair cyfres radio fe’i throsglwyddwyd i’r sgrin fach am y tro cyntaf ar y 4ed o Dachwedd XNUMX. Dros ugain mlynedd yn ddiweddarach mae C’Mon Midffild yn dal i gydio yn nychymyg pobl, a rheiny yn genhedlaeth newydd o wylwyr. Mae Sain eisoes wedi cyhoeddi deg DVD yn y gyfres, ond gydag ymddangosiad ffilm Rasbrijam ar deledu am y tro cyntaf Nadolig XNUMX bu galw cynyddol am gael y ffilm ar DVD i gwblhau’r gyfres yn ei chyfanrwydd! , , , ,
,
Felly dyma fo y DVD olaf un (trist iawn, feri sad) – Ar ôl damwain car, mae Sandra yn yr ysbyty, ac mae criw Bryncoch yng weithio’n galed i wiredu breuddwyd Sandra o fynd ag anrhegion i gartref plant amddifad yn Azerbaijan. Ond mae’r daith yn llawn helynt, gyda Tecs yn trio cadw’r heddwch rhwng Arthur a George. , ,
, . ,

£ 12.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol