Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Gwlad yr Astra Gwyn (Cyfres 1)

Disgrifiad

Gwlad yr Astra Gwyn (Cyfres 1)

Mae’r gyfres ddrama ysgafn Gwlad yr Astra Gwyn wedi bod yn hynod o boblogaidd gyda chynulleidfa S4C ac erbyn hyn mae modd ail fyw y gyfres gyntaf ar DVD. . . . .

Gwlad yr Astra Gwyn (Cyfres XNUMX) Gwlad yr Astra Gwyn (Cyfres XNUMX) Mae’r gyfres ddrama ysgafn Gwlad yr Astra Gwyn wedi bod yn hynod o boblogaidd gyda chynulleidfa SXNUMXC ac erbyn hyn mae modd ail fyw y gyfres gyntaf ar DVD. Ymddangosodd Trefor a’i dacsi ar ein teledu gyntaf fel rhan o gyfres Ddoe am Ddeg ac roedd poblogrwydd y cymeriad yn ddigon i sicrhau cyfres i Trefor a’i gwsmeriaid. Mae’r gyfres wedi ei leoli yn gyfangwbwl o fewn tacsi Trefor y gyrrwr diniwed sy’n danfon ei gwmseriaid selog hwnt ac yma ac er mai ond am deithiau byr y gwelwn ei gwsmeriaid down i’w hadnabod yn well wrth i Trefor ymateb iddynt – Leanne sy’n ei garu er bod Trefor yn rhy naîf i sylwi; Elen sy’n ei gasau; Lisa yr un gwyllt a Jim Jones y dyn hanner call sy’n siwtio’r nwydwyllt Vera i’r dim ac ynghanol hyn i gyd cawn sobrwydd Alwyn ynghanol yr holl rialtwch. Ond mae elfen o dristwch yn perthyn i gwsmeriaid Trefor i gyd ond er gwaethaf hyn mae diniweidrwydd naturiol Trefor yn gweld yr ochr orau i bawb a phob sefyllfa ac nid yw byth yn digalonni. , ,

Brasluniau: -
01. “Mardi-Gras ym Mangor Ucha”
02. “Cawl a nionod heb ddim lol a lobscows i lenwi’n mol”
03. “Mae un a dau yn ddau a chdi a fo di a rhieni”
04. “Come on boy, hurry up”
05. “Mae'r ffŵl wedi dod ac mae'r ffŵl wedi mynd”
06. “Unwaith yn y flwyddyn rhaid dathlu’r diwrnod mawr”
07. “Weithiau rydw i'n gariad, weithia rydw i'n fasdad”
08. “Pan ro'n i'n hysgol”
09. “Sgin i’m byd i’w golli”
10. “Rhyw ferch yn gweiddi - 'Hi Man!'
11. “Ti'n cadw rhif dy ffôn, fel mathemateg pur”
12. “Ar strydoedd Aberstalwm”

Amser Rhedeg - Cofnodion 145

Tyst. – 15 – Cynnwys yn anaddas i rai dan 15 oed

£9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol