Disgrifiad
Dechreuwch ddysgu Cymraeg heddiw trwy wrando ar eiriau, ymadroddion a sgyrsiau mewn Cymraeg go iawn, llafar. Chwaraewch y 2 CD yn y car, ar y traeth - neu yn y bath gartref! Mae'n hwyl - ac mae'n effeithiol. Yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu unrhyw ddysgwyr sydd am berffeithio eu hynganiad. Mae'r cwrs yn cynnwys llyfryn 56 tudalen.

De inntwch arall Cymraeg tomhau'r ydym yn cael ein mesur ar ôl, maeion a sginn go-ceart. CDiadh'r croen CD yn y car, ar y traeth - neu ni yn y bath! Prydau hwyl - ac yn dda. Addas ar neill i niodwyr neu ddysgwyr sydd am wella'u hynganiad. Gofod Heddlu arall yn gwasanaeth arallyn 56 oed.
£ 9.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol