At the Bright Hem of God – Radnorshire Pastoral

Disgrifiad

ISBN: 9781854114907

Dyddiad Cyhoeddi Mai 2019
Cyhoeddwr: Seren, Pen-y-bont ar Ogwr

Fformat: Clawr Meddal, 209x136 mm, 240 tudalennau

Iaith: Saesneg

Syrthiodd Peter Conradi mewn cariad â Sir Faesyfed yn ystod ei ymweliad cyntaf â'r ardal ym 1965, a'r gyfrol hon yw ei lythyr caru, fel petai, i ganolbarth Cymru. Tu fewn i'r fframwaith hunangofiannol ceir yn y llyfr gofnod o hanes a bywyd crefyddol yr ardal trwy lygaid awduron lleol a chyfagos. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin XNUMX. Ar y Hem Llachar Duw trwy ei lythyr cariad i ganolbarth Cymru. Mae ei lyfr yn cwmpasu, o fewn ei ffrâm hunangofiannol, hanes a bywyd crefyddol yr ardal fel y'i hadlewyrchir gan awduron y sir a'i hardaloedd cyfagos. Ail-argraffu; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2009.

Peter Conradi fell in love with Radnorshire on his first visit in 1965 and At the Bright Hem of God is by way of being his love-letter to mid-Wales. His book covers, within its autobiographical frame, an account of the history and religious life of the area as reflected through writers of the county and its adjacent areas. Reprint; first published in June 2009.

£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.