Saesneg - Llyfr Ymadroddion Cymraeg

Disgrifiad
mae ei gyfeirlyfr gwerthu unigryw yn adnodd rhagorol i ddysgwyr Cymraeg. Mae'n darparu gwybodaeth amhrisiadwy sy'n hanfodol i unrhyw ymwelydd neu deithiwr i Gymru. Yn cynnwys ymadroddion Saesneg wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gydag ynganiad clir ar gyfer pob ymadrodd ac adrannau geirfa cynhwysfawr.

Cas bhailiúu'r o o o ganion Cymraeg ar wybodaeth arall, bob dydd, mae â chrynodeb o hanes Cymru a'i thraddaeth. Se gyfrol hylaw a deniadolu'r wybodaeth arall yn ogystal
£ 3.99
Uchafswm maint sydd ar gael.