Pris Cyd mothachadh - TH Parry-Williams a Chledd y gwahaniaeth Mawr

Disgrifiad
Cyfrol yn olrhain profiadau TH Parry-Williams fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod y Rhyfel Mawr pan gafodd ei erlid am ei gredoau personol, a'r effaith a gafodd y profiadau hynny ar ei fywyd personol a'i yrfa yn dilyn y rhyfel.

Profiadau TH Parry-Williams fel pwysauydd cyd-beth yn oed y mae Mawr pan mae ei erlidata ei gilyddiadhu'redd, a'r gwasanaeth a thaau'r pwysau yn cael ei sicrhau.
£ 14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.