Achub Llaw a Thraed Geraniwm Organig

Disgrifiad

Deunyddiau

Menyn Shea, Olew Cnau Coco, Cwyr Gwenyn, Olew Blodyn yr Haul wedi'i Drwytho Calendula, Olew Hanfodol Chamomile, Olew Hanfodol Geranium

Dimensiynau

Cyfrol: 45 Mililitr

Disgrifiad

Achub Llaw a Thraed Geraniwm organig naturiol a chartref, sy'n maethu ac yn meddalu croen sych gyda chynhwysion fel;

Menyn shea - Yn cynnwys crynodiadau uchel o asidau brasterog a fitaminau sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer meddalu croen. Mae ganddo briodweddau gwrthlidiol ac iachâd.

Olew cnau coco - Yn naturiol gwrth-bacteriol a gwrth-ffwngaidd. Mae'n cynnwys llawer o asid Laurig ac mae'n cynnwys fitamin E a brasterau iach.

Cwyr gwenyn - Gwrth-firaol, gwrthlidiol a gwrth-bacteriol. Yn ffurfio wal amddiffynnol trwy selio mewn lleithder. Uchel mewn Fitamin A, y canfuwyd ei fod yn cefnogi ailadeiladu celloedd ac iechyd.

Olew Calendula - Gwrth-ffwngaidd, gwrthlidiol a gwrth-bacteriol. Tawelu a lleddfol ar groen. Adfywio meinwe cymhorthion.

Olew hanfodol chamomile - Gwrth-ffwngaidd, gwrth-bacteriol a gwrthlidiol cryf. Yn effeithiol wrth leddfu croen llidiog ac aildyfu meinwe.

Olew hanfodol geraniwm - Yn lleihau teimladau o straen, pryder, tristwch, blinder a thensiwn. Yn gwella canolbwyntio, yn gwella swyddogaethau gwybyddol ac yn cydbwyso emosiynau a hormonau.

£ 5.00
Uchafswm maint sydd ar gael.