Dyddiadur Addysg A5 2020 Academic Diary

Disgrifiad

ISBN: 9781784617554

Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2019

Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fformat: Deunydd ysgrifennu, mm 217x153, tudalennau 262

Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Dyddiadur dwyieithog 5 mis, maint A17, Awst 2019-Rhagfyr 2020. Yn cynnwys blwyddiadur, amserlenni, tudalennau nodiadau a rhestr gynhwysfawr o gyfeiriadau a rhifau ffôn defnyddiol.

A bilingual, A17 size, 5 month diary, August 2019-December 2020. Comprises a year planner, timetables, pages for notes and a comprehensive list of useful addresses and phone numbers.

£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol