Addysg Gorfforol hyd at 16 Sally Fountain, Linda Gee

Disgrifiad

ISBN: 9781856446143 Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Addaswyd / Cyfieithwyd gan Colin Isaac.Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4. Fformat: Clawr Meddal, tudalennau 192
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Addasiad Cymraeg o werslyfr darluniadol lliw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy'n dilyn cwrs Addysg Gorfforol TGAU, yn cynnwys unedau ar bob agwedd o'r maes llafur, gyda thestun cryno, darluniau clir a chwestiynau ymarfer ar gyfer arholiad.

A Welsh adaptation of a valuable colour illustrated textbook for pupils following the GCSE Physical Education course, comprising units on all aspects of the syllabus, with concise text, clear illustrations and practice examination questions.
£ 12.99
Uchafswm maint sydd ar gael.