Llyfr y Mis

Fel siop lyfrau, rydym wrth ein bodd yn gallu cynnig detholiad Llyfr y Mis fel y’i dewiswyd gan Gyngor Llyfrau Cymru. Bob mis, bydd gennym y llyfr dethol ar gael i'w brynu, ac rydym yn gwahodd ein cwsmeriaid i ddod i ddarganfod y teitlau gwych hyn. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn adnabyddus am eu hymrwymiad i hyrwyddo llenyddiaeth a diwylliant Cymru, ac rydym yn falch o gefnogi eu hymdrechion trwy gynnig eu detholiad Llyfr y Mis. Gobeithiwn y bydd ein cwsmeriaid yn mwynhau darllen y llyfrau hyn gymaint ag y gwnawn.

Llyfr y Mis - Tachwedd 2023

Llyfr y Mis - Hydref 2023

Llyfr y Mis - Medi 2023

Llyfr y Mis - Awst 2023

Llyfr y Mis - Gorffennaf 2023

Llyfr y Mis - Mehefin 2023

Llyfr y Mis - Mai 2023

Llyfr y Mis - Ebrill 2023

Llyfr y Mis - Mawrth 2023