10 Mewn Bws - 10 Mewn Bws

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2696
 • Label: .
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Mae 10 Mewn Bws yn brosiect cerddoriaeth newydd a chyffrous a ddaeth â deg o gerddorion o gefndiroedd gwahanol ynghyd er mwyn cydweithio am gyfnod. Eu nod oedd ymchwilio i gerddoriaeth werin Gymreig, ac yna ei dehongli o’r newydd mewn ffyrdd fyddai’n berthnasol iddyn nhw ac i gynulleidfaoedd heddiw.
Dros gyfnod o wythnos, teithiodd y 10 cerddor ar draws Cymru mewn bws, yn ymweld â rhai o ‘ddoethion’ y sîn werin, ac i bori mewn casgliadau o gerddoriaeth werin mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd o gwmpas y wlad.
Yn dilyn y daith, treuliodd y cerddorion wythnos yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, yn trefnu cerddoriaeth draddodiadol, yn ogystal ag ysgrifennu deunydd newydd yn seiliedig ar eu profiadau ar y bws.
Ar yr albym hwn, byddwch yn clywed dylanwadau roc a phop, clasurol ac electronica, yn ogystal â cherddoriaeth werin. Mae’r traciau’n amrywio o’r traddodiadol i’r arbrofol, a phob un yn cynrychioli personoliaeth y cerddorion a’u cefndiroedd cerddorol. Ein gobaith yw y bydd yr albym hwn yn herio unrhyw ystrydebau am gerddoriaeth werin o Gymru.

Rhestr y Traciau

 1. Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 1
 2. Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 2
 3. Alawon Huw
 4. Epynt
 5. Abram Wood
 6. Blodyn Aberdyfi
 7. Calennig
 8. Alawon fy Ngwlad
 9. Patagonia
 10. Caradog
 11. Y Gaseg Ddu
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol