Tenantiaid Cymreig 3 - Tarantella

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2685
 • Label: Sain
 • Genre: Clasurol
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Hon yw ail albym y tenoriaid sydd wedi rhoi Cymru ar dȃn dros y ddwy flynedd ddiwethaf yma: Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins. Ac y mae gwres y tȃn hwnnw i’w deimlo drwy wledydd Prydain a Gogledd America erbyn hyn.

Mae’r albym hon yn addo curo llwyddiant y gyntaf, gyda chyfuniad gwych o’r newydd a’r traddodiadol, y poblogaidd a’r clasurol. Mae’n debyg mai’r ddeuawd o’r “Pysgotwyr Perl” yw deuawd enwocaf y byd opera, and am y tro cyntaf fe’i clywir yma mewn trefniant newydd i dri llais, ac roedd hi’n werth disgwyl am hon!

Mae Wyn Pearson yn enwog fel gitarydd medrus, ond trodd y Tri Tenor ato fel cyfansoddwr, a gofynnodd yntau i Dafydd Iwan roi geiriau i’w alaw. Mae’r canlyniad, “Cymru, gwelaf di” yn sicr o gydio, diolch i ganu sensitif a diffuant Rhys, Aled ac Alun. Ac yma hefyd gwelir ochr arall i ddawn Aled Hall, sydd wedi trefnu “Busy doing nothing” allan o’r ffilm “A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court” (oni allwch chi weld Aled yn berffaith gartrefol yn llys y Brenin Arthur?).

Caradog Williams yw cyfeilydd talentog Tri Tenor Cymru pan fyddan nhw yn ymddangos mewn cyngerdd, ac ef hefyd sydd wedi creu’r trefniant hyfryd a glywir yma o un o’n caneuon gwerin mwyaf poblogaidd, “Ar lan y môr”, a medli newydd Gymreig sy’n cyfuno “Gwŷr Harlech”, “Unwaith eto ‘Nghymru annwyl” a chlasur Rhys Jones “O Gymru”, yn ogystal â threfniant newydd o “Myfanwy”.

Ond nid dyna’r cyfan o bell ffordd! Pe bai rhywun yn gofyn ichi enwi deg o’r caneuon mwyaf poblogaidd a genir ar lwyfannau’r byd gorllewinol, mae’n debyg y byddai “Bridge over troubled water”, “My way” ac “O sole mio” ar restr y mwyafrif ohonoch. Wel, maen nhw i gyd yma, yn ogystal â’r gân-deitl rymus “Tarantella Napoletana”, i gyfeiliant Cerddorfa Sesiwn Cymru ac i drefniant John Quirk, ac fel coron ar y cyfan mae un o emyn-donau hyfrytaf Cymru, “Rhys”, mewn trefniant newydd o waith Wyn Pearson, yn cael ei chanu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Ac i goroni'r cyfan, trefniant newydd gan Wyn Pearson o'r emyn Cymraeg “Rhys”, wedi'i ganu yma yn Gymraeg ac yn Saesneg fel trac bonws. Beth arall sydd ei angen ar ddyn neu fenyw?

Rhestr y Traciau

 1. Tarantella Napoletana
 2. Ar Lan y Môr
 3. Bridge Over Troubled Water
 4. Cymru, Gwelaf Di
 5. Au Fond du Temple Saint
 6. Rhys
 7. My Way
 8. Myfanwy
 9. Medli Gwŷr Harlech - i. Gwŷr Harlech ii. Unwaith Eto iii. O Gymru
 10. O Sole Mio
 11. Rhys
 12. Gwneud Dim byd Prysur
£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.