A Celtic Pilgrimage - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
A Celtic Pilgrimage - Siop y Pethe

Pererindod Geltaidd

£8.99

ISBN: 9781784618322 (1784618322)
Dyddiad Cyhoeddi 21 Mai 2020
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140mm, 176 tudalennau
Iaith: Saesneg

Cyfrol wedi'i seilio ar bererindod a gyflawnodd Anne Hayward ar droed o Gymru i Lydaw yn 2016. Yn yr un modd ag yn ei chyfrol flaenorol A Pilgrimage Around Wales, mae'r testun wedi'i anelu at bobl sy'n ymddiddori mewn ysbrydolrwydd a phererindota Celtaidd, gan ganolbwyntio hefyd ar yr hanes eglwysi (yn yr ystyr ehangaf) y canfu ac y bu'n myfyrio arno ar ei thaith.

This book is based on a pilgrimage Anne Hayward made on foot from Wales to Brittany in 2016. As with her previous book,
A Pilgrimage Around Wales, her writing is aimed at people interested in Christian spirituality and pilgrimage, but also focuses on the church history (in the broadest sense) she discovered and reflected on as she walked.

  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75