Môr a elwir yn Ddraig - Jilly Bebbington

Disgrifiad

A volume comprising six short stories for children aged 7-9 about a blue sea dragon that makes friends with children at the Tŷ Hafan hospice and regularly joins in with their activities. The book, written by a volunteer at the hospice, is aimed at educating children and adults alike about what happens there.

Cyfrol yn cynnwys chwe stori fer am ddraig las yn dod o'r môr i chwarae gyda phlant yn hosbis Tŷ Hafan. Pwrpas y gyfrol, a ysgrifennwyd gan un o wirfoddolwyr Tŷ Hafan, yw addysgu plant ac oedolion am yr hyn sy'n digwydd yn yr hosbis.

£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.