Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Môr a elwir yn Ddraig - Jilly Bebbington

Disgrifiad

Cyfrol sy'n cynnwys chwe stori fer i blant 7-9 oed am ddraig fôr las sy'n gwneud ffrindiau â phlant yn hosbis Tŷ Hafan ac yn ymuno'n rheolaidd â'u gweithgareddau. Nod y llyfr, a ysgrifennwyd gan wirfoddolwr yn yr hosbis, yw addysgu plant ac oedolion fel ei gilydd am yr hyn sy'n digwydd yno.

Cyfrol yn yn chwe chwe stori fer am ddraig las yn dod o'r môr i iarraidhu'r ffurf yn hosbis Tŷ Hafan. Pighinn y gyfrol, a mesurwyd gan un o wir ywyr Tŷ Hafan, yw planhigyn ac yn cael ei newid yn yr hyn y mae hwn yn yr hosbis.

£4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.