Ac Eraill

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2729
 • Label: Sain
 • Genre: Pop
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Mae Ac Eraill yn crynhoi ysbryd a synau'r 70s mewn cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru, ac roeddent yn arloesol i'r cynnydd mawr yng ngweithgarwch creadigol a gwleidyddol y cyfnod. Mae eu harmoni lleisiol unigryw yn darparu'r cyfrwng perffaith ar gyfer caneuon Tecwyn Ifan, caneuon sy'n cyfleu naws yr oesoedd, sydd ag ymdeimlad cryf o hanes a brys yr angen am newid i sicrhau dyfodol Cymru a'r iaith Gymraeg.

Rhestr y Traciau

 1. Tua'r Gorllewin
 2. Hen Ŵr o'r Coed
 3. Catraeth
 4. Marwnad yr Ehedydd
 5. Baban Bach Clyd
 6. Cwm Nant Gwrtheyrn
 7. Nia Ben Aur
 8. Beca
 9. Aderyn Bach
 10. Dilyniant o Ganeuon y Môr
 11. Dyn Dall
 12. Llais y Fro
 13. Te Deg
 14. Glannau'r Lli
 15. Gwin
 16. Cenwch dwi'n Gân
 17. Y Werin yn Fyw
 18. Gwely, Bwrdd y Beibl
 19. Ffa La La
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.