Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Adnabod - Gwion Hallam

Disgrifiad

ISBN: 9781843237761 (1843237768)
Dyddiad cyhoeddi 07 Gorffennaf 2020
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 197x128mm, 134 tudalen
Iaith: Cymraeg

Wrth i barsel annisgwyl gyrraedd cartref gofal ei fam, mae Sion yn gorfod cwestiynu pa mor dda yw ei adnabyddiaeth ohoni. Dyma stori Sion wrth i'r hyn y mae'n ei ddysgu am fywyd ei fam ysgwyd ei fyd yn llwyr ac wrth i Sali a'i gwên, a'i ffordd orgyfeillgar, newid ei fywyd am byth.

When an unexpected parcel arrives at his mother's care home, Sion is forced to question how well he really knows her. Sion's world is turned upside down by what he learns about his mother's life and as the over-friendly Sali changes his life forever.

£8.99
Uchafswm maint sydd ar gael.