Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Arthur - Brelaethiwr a Gweithredwr

Disgrifiad

Roedd yn amhosibl labelu Arthur Thomas; roedd yn byw yn ôl ei weithredoedd, nid damcaniaethau. Trwy atgofion ei ffrindiau a thrwy eiriau Arthur ei hun, cawn bortread cynnes o'r dyn. Roedd yn ffigwr cyfarwydd ledled Cymru, mewn eisteddfodau a ralïau, gwyliau a gemau rygbi, gyda llawer yn ymgynnull o'i gwmpas am sgwrs, cân a jôc.

Label Fedrwch chi dr drwm ar Arthur. Nid byw y tu tátiau i boblcan arall yn ôl o, ond byw yn ogystaloedd. Gofod Coelneb a a Arthur Arthur ei hun, cawn ddarlun dymes yn ôl. Ei yn trwythu'raeth Cym Cymoedd Eisteddfodau, raligir, a a aauau rygbi a llun criw'n hel o'i eil am yw y mae a chân a thynnu coes.

£8.00
Uchafswm maint sydd ar gael.