Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Arthur yr Almaenwyr - Y Chwedl Arthuraidd mewn Llenyddiaeth Almaeneg Ganoloesol a'r Iseldiroedd

Disgrifiad

ISBN: 9780708324486
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasgíon Cymru / Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd
Golygwyd gan WH Jackson, SA Ranawake
Fformat: Clawr Meddal, 246x174 mm, 340 tudalen
Iaith: Saesneg

Llyfr mewn cyfres gynhwysfawr yn archwilio llenyddiaeth Arthuraidd canoloesol, sef arolwg drylwyr o themâu Arthuraidd mewn llenyddiaeth Almaeneg ac Is-Almaeneg, yn cynnwys cyfraniadau gan bedwar ysgolhaig ar bymtheg yn trafod agweddau amrywiol megis dehongliadau cymdeithasol-hanesyddol a'r berthynas rhwng testunau gwahanol. Argraffiad newydd

A volume in a comprehensive series exploring Arthurian literature in the Middle Ages, the present volume being a thorough survey of Arthurian themes in medieval German and Dutch literature, comprising contributions by nineteen scholars on various aspects such as socio-historical interpretatons and intertextuality. New edition.

£39.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol