Gwerthu allan
Artistiaid Amrywiol - Rhwng Môr a Mynydd - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo i mewn
Artistiaid Amrywiol - Rhwng Môr a Mynydd - Siop y Pethe

Artistiaid Amrywiol - Rhwng Môr a Mynydd

£12.98
 • Rhifnod: Sain SCD2777
 • Label: Sain
 • Genre: Pop / Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Teyrnged ysbrydoledig i’r cerddor a’r cyfansoddwr Alun Sbardun Huws. Casgliad o ganeuon hen a newydd gan gyfeillion, a cherddorion ifanc sydd wedi derbyn ei offerynnau

Pan glywson ni gyntaf ganeuon direidus a dwys Y Tebot Piws, a dyfalu tybed a fydden nhw’n ymddangos ai peidio yn y gig nesa, ychydig a feddyliem fod yn eu plith dri o gyfansoddwyr mwyaf talentog eu cenhedlaeth: Ems, Pws a Sbardun. Mae’r casgliad hwn yn deyrnged ysbrydoledig i’r un sydd wedi’n gadael, sef Alun Sbardun Huws. Ysbrydoledig yn y lle cyntaf am fod y syniad o rannu offerynnau Sbardun i nifer o gerddorion ifanc yn wych o syniad, a hynny yn ei dro yn ysbrydoli’r cyfansoddwyr a’r cerddorion hyn i dalu gwrogaeth i Sbardun yn y ffordd orau posib – drwy ganu ei ganeuon, a chyfansoddi rhai newydd. A da gweld fel y chwaraeodd Radio Cymru, S4C a’r byd recordio ran wrth ddod a’r cyfan at ei gilydd.

Mae dylanwad Sbardun yn drwm ar y cyfan – yng ngeiriau ac alawon ei ganeuon ei hun wrth gwrs, gan gynnwys un o’i ganeuon hudolus olaf Lili’r Wyddfa, ond hefyd yng ngeiriau, alawon a chanu’r cyfansoddiadau newydd; ac yn gwau drwy’r cyfan mae sain disglair ei offerynnau hoff. Roedd Sbardun yn feistr ar ganu hiraeth – rhywbeth y mae’r rhan fwyaf yn ei osgoi fel y pla rhag bod yn rhy sentimental; ond doedd Sbardun ddim yn ofni hiraeth, gan ei fod wedi ei glymu’n sownd mewn amser a lle a phobol go iawn. A doedd neb yn well na fo am wreiddio caneuon mewn lle; fel arfer, Penrhyn oedd ei Aberstalwm, ond gallai hefyd ganu am lefydd pell, fel yn ei glasur Coedwig ar Dân, sy’n swnio yma fel petai wedi ei chyfansoddi’n arbennig ar gyfer llais bendigedig Elidyr Glyn.

Mae rhai o’r caneuon hyn yn cael bywyd newydd fel petai wrth iddyn nhw gael eu cyflwyno gan leisiau gwahanol, a phob un o’r cantorion yn rhoi ei stamp ei hun ar y cyfansoddiadau cyfarwydd. Ond un o gryfderau’r casgliad yw fod nifer o gyfansoddwyr wedi cael eu hysbrydoli i greu caneuon newydd sydd naill ai’n deyrnged uniongyrchol i Sbardun, neu’n llwyddo i ddal ysbryd a naws ei ganeuon mewn gwisg wahanol. Mae baled Rhys Iorwerth ac Ynyr Brigyn i’r Ewros yn glasur y byddai Sbardun ei hun yn falch ohoni, a Mei Gwynedd yn dal y plentyn direidus oedd yn enaid Sbardun yn Cwm Ieuenctid, tra mae Gai Toms o ochr arall i’r Moelwyn yn dod a ni’n ôl i’r ardal oedd yn rhan mor hanfodol ohono. Ac mi fentra i na all yr un ohonoch wrando ar deyrnged hoffus Dewi Pws i’w gyfaill heb golli deigryn a chodi gwên:
Ydi’r llygaid yn dal mor ddireidus,  
ydi'r wên mor hudolus a chref? 
Wediachta dy hoff Aberstalwm, 
oes 'na bell cefn yn Royal y nef?
DI Mawrth 2018

 

Rhestr y Traciau

 1.   Tyrd i Ffwrdd - Mei Gwynedd
 2.   Fy Nghân i Ti - Linda Griffiths & Brigyn
 3.   Coedwig ar Dân - Elidyr Glyn (Bwncath)
 4.   Strydoedd Aberstalwm - Cowbois Rhos Botwnnog & Osian Huw Williams
 5.   Hiraeth am y Glaw - Gai Toms
 6.   Yr Hogyn Pren - Rhys Gwilym Bowen
 7.   Dwi'm yn Licio - Magi Tudur
 8.   Tre 'Porthmadog - Parti Cut Lloi
 9.   Cwm Ieuenctid - Mei Gwynedd & Elin Fflur
 10.   Au Revoir (Gadael Bordeaux) - Brigyn
 11.   Curiad y Dydd - Elidyr Glyn (Bwncath)
 12.   Lili'r Wyddfa - Cowbois Rhos Botwnnog
 13.   Haul solas y Moelwyn - Gai Toms
 14.   Da Gennyf Air o Ganu - Gwilym Bowen Rhys
 15.   Jim - Magi Tudur
 16.   Cân Sbardun - Dewi Pws, Linda Griffiths & Ar Log
 • Dosbarthiad safonol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75