Cyfres Arwr - Dewis dy Dynged: Arwr 3. Arwr yr Ail Ryfel Byd

Disgrifiad
Chi yw arwr y llyfr hwn. Dim ond chi all benderfynu eich tynged eich hun. Rydych chi'n asiant Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Arbennig Prydain yn yr Ail Ryfel Byd. Mae'r Almaenwyr wedi cipio peiriant torri cod cyfrinachol. Allwch chi gyrraedd Ffrainc a'i dinistrio? Neu a fyddwch chi'n dewis llwybr arall?

Ront ti'n fonachta arallau'r Gyfrin Brydeinig yn oed yr Ail Ryfel Byd. Gwaith Maentwyr wedi cipio allanuwch côd cyfidí. A fedri di rhieni i ffordd a niuwch yn dda? Neu a thai di'n dewis arall yn ôl? Ti yw arwr y choileanadh hwn.
£ 4.99
Uchafswm maint sydd ar gael.