Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Pen Asterix a'r Cur

Disgrifiad
Mae'r bradwr bighead Dwishobodynsaix wedi mynd drosodd i'r Rhufeiniaid, ac yn defnyddio hen draddodiad Gausaidd i ymladd am reolaeth ar Asterix a'i lwyth. Ond mae'r derwydd Gwyddoniadix wedi cael damwain gyda menhir Obelix, ac mae'r diod hud i gyd wedi rhedeg allan, sy'n golygu bod y cyfan yn dipyn o gur pen i'r prif Pwyllpendefix!

The bighead traitor Dwishobodynsaix has gone over to the Romans, and uses an old Gaulish tradition to fight for control of Asterix and his tribe. But druid Gwyddoniadix has had an accident with Obelix's menhir, and the magic potion has all run out, which means it's all a bit of a headache for chief Pwyllpendefix!
£6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol