Band y Gŵylwyr a Band y Betws - Clwt y Ddawns

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2751
 • Label: Sain
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Ar y casgliad hwn ceir nifer o geinciau-dawnsio Cymreig a gwreiddiol ar gyfer ein dawnsiau gwerin traddodiadol a newydd. Mae nifer ohonynt wedi ei casglu a’u trefnu gan y diweddar Pat Shaw (Padrig Farfog) a fu’n bennaf gyfrifol am fodolaeth y gyfres o recordiadau Clwt y Ddawns 1 a 2. Rhyddhawyd Clwt y Ddawns 3 ar gais y Gymdeithas Ddawns Werin i goffau Pat Shaw ac fel y dywed y diweddar Gwyn Wiliams yn ei gyflwyniad “Credwn ninnau na fydd Pat Shaw fyth farw tra pery dawnswyr ifanc Cymru i droedio’r llawr i gyfeiliant y ceinciau a’r trefniannau nwyfus hyn.” Cyfansoddwyd nifer o’r dawnsiau newydd sydd ar y record Twmpath Dawns ar gyfer cystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe ym 1982, ac mae pob un o’r dawnsiau yn y casgliad.

Gobeithiwn y bydd y casgliad hwn yn ddefnyddiol iawn, nid yn unig ar gyfer dysgu rhai o’r dawnsiau ffurfiol mewn ysgolion, adrannau pentref a phartïon dawns, ond hefyd yn ein dawnsfeydd cymdeithasol, mewn priodasau a nosweithiau twmpath.

Rhestr y Traciau

 1. Ceiliog y Rhedyn
 2. Pont Caerodor
 3. Jig Syr Watcyn
 4. Rhif Wyth
 5. Ymdaith y Cymry
 6. Ali Grogan a'r 'O' Gron
 7. Dawns Forris
 8. Abergenni
 9. Waltsiau
 10. Ap Siencyn
 11. Robin Ddiog
 12. Y Ddafad Gorniog
 13. Ffair Caerffili
 14. Pêr Alaw
 15. Dawns Flodau Nantgarw
 16. Talpiau Pwdin Llangadfan
 17. Hoffedd Miss Williams
 18. Gŵyl Ifan
 19. Y Gelynnen
 20. Hen Llanofer / Llanofer Fach
 21. Aberdaugleddau
 22. Nyth y Gog
 23. Pwt ar y Bys
 24. Y Delyn
 25. Abaty Llanthony
 26. Sawdl y Fuwch
 27. Welsh Rabbit
 28. Hoffedd ap Hywel
 29. Tŷ Coch Caerdydd
 30. Cofi o'r Dre
 31. Carlam Nant Pengwern
 32. Dawns y Pistill
 33. Morus Morgan
 34. Hela'r Seithfed
 35. Ffansi Ffarmwr
 36. Y Delyn Newydd
 37. Jig y Ffermwyr
 38. Rhyd-y-Meirch
 39. Y Jig Gymreig
 40. Arglwydd Caernarfon
 41. Saith o Ryfeddodau
 42. Argaeau Cwm Elan
 43. Hoffedd Ferch Rhisiart
 44. Cadwyn Catrin
 45. Bwmba
 46. Y Ddeilen
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.