Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Beibl.Net: Print Bras (Beibl Print Mawr Cymreig Colloquial)

Disgrifiad
Wedi'i gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd - perffaith i ddysgwyr a siaradwyr brodorol Cymraeg sydd eisiau deall y Beibl yn well. Print mawr i hwyluso darllen. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr, gydag adrannau 'geirfa' a 'ble i droi am help'.

Wedi ei gyfieithu o'r ngwaetholiad i Gymraeg bob dydd - yn i ddysgwyr a Chymry Cymraeg sydd am yn y Beibl yn dda. Mewn print bras i inar'r'r. Perfedd ar nionaeth o eglwys, eglwysi a dysgwyr, o gwmpas 'geirfa' a 'ble i dro am help'.
£24.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol