Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Beirdd Bro'r Eisteddfod: 3. Beirdd Bro Eisteddfod Maldwyn

Disgrifiad
Beirdd Maldwyn sy'n cael llwyfan yn y gyfrol hon dan olygyddiaeth Arwyn Davies. Ceir hefyd gyflwyniad i draddodiad barddol y fro gan y Prifardd Cyril Jones.

In this anthology, edited by Arwyn Davies, we are introduced to Montgomeryshire's poets and their work, and also to the rich heritage of the bardic tradition in the area.
£7.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol