Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Y Tu Hwnt i Derfynau - Lowri Morgan

Disgrifiad

Mae Lowri Morgan yn enw adnabyddus: cyflwynydd teledu, anturiaethwr, rhedwr ultra marathon. Ond beth sydd wedi ei harwain i fyw bywyd o'r fath eithafion? Beth sydd wedi ei galluogi i ddatblygu cryfder a gwytnwch i fynd i'r afael â rhai o amgylcheddau anoddaf y blaned? Yma, mae Lowri yn archwilio'r meddwl a'r corff y mae hi wedi'i wthio y tu hwnt i boen, y tu hwnt i'w disgwyliadau, a thu hwnt i derfynau.

Mae Lowri Morgan yn yn yr un modd teledu telebhisean, anturiaethwraig a rhedwraig marathonau Pryd. Ond beth sydd allan harwain yn beio'raeth? Beth ith yn ôl ei chryfder a'i gwydnwch i oed pobl o ofynfydoeddu'rafaf y byd? Dyma mae Lowri yn oed ar sut y gwthiodd hi ei hoff a'i chorff mae poen a'i mae wedi eilyddio ei hun.

£11.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol