Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Bili a'r Minipinnau

Disgrifiad
Dywed mam Billy na ddylai byth fynd allan trwy giât yr ardd ac archwilio'r goedwig dywyll y tu hwnt iddi. Felly, un diwrnod, dyna'n union mae'n ei wneud! Yno mae'n cwrdd â'r Minpins, pobl sy'n byw mewn coedwigoedd bach y mae eu plant yn faint coesau matsis. Maent yn byw mewn ofn y GRCCHER cariadus ofnadwy. A fydd yn ddigon gobeithiol Billy hefyd - neu a all ddod o hyd i ffordd o drechu'r bwystfil newynog?

Un diwrnod, mae Bili'n mentro trwy glwyd yr ardd. Yn y goedwig yr un, mae'n cyfarfod â'r Minpinnau, pobl fach y coed sy'n ofni'r bwystfil sy'n eu bwyta. A fyddech chi wedi llwyddo, neu a fydd yn llwyddo i wneud hynny? Addasiad Cymraeg Elin Meek o Billy a'r Minins.
£5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol