Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Blodau Gwylltion - Llifo Fel Oed

Disgrifiad
 • Rhifnod: Gwymon CD025
 • Label: Gwymon
 • Genre: Gwerin
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Dyma albym gyntaf Blodau Gwylltion, sef band Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams. Cafodd y caneuon eu recordio yn Stiwdio Iawn, Aberystwyth, dros gyfnod o sawl blwyddyn, ac mae arddull y caneuon a’r recordiadau yn agos-atoch ac yn bersonol. ‘O’n i’n awyddus i recordio’r albym mewn ffordd eitha’ lo-fi, heb or-gynhyrchu, er mwyn iddo fo deimlo fel tasa’r gwrandawr mewn gig byw. Mae hyn yn rhoi arddull bersonol i’r sain. Mae ‘na sŵn un o wylanod Aber yng nghefndir un trac, ac ar un arall, mae Greta, merch fach Elwyn, yn ochneidio- mae o’n siwtio’r caneuon yn berffaith, digwydd bod!’

Dechreuodd Manon ac Elwyn berfformio fel Blodau Gwylltion yn sgil bod yn gyd-aelodau o fand Steve Eaves. Daw enw’r band o’r gân draddodiadol, sy’n cael ei chynnwys ar Llifo Fel Oed, Ddoi Di Dei- Pwy sy’n plannu’r blodau gwylltion? Dewisiwyd yr enw am fod gan Manon berthynas glos iawn efo’r gân- arferai ei mam ei chanu iddi pan roedd hi’n ferch fach.

Mae nifer o themâu i’r albym, a daw’r teitl, Llifo Fel Oed, o un o’r rhai amlycaf. “Mae ‘na lawer o’r caneuon yn ymwneud efo treigl amser, a sut ‘da ni’n ran o ryw batrwm neu gylch,’ esbonia Manon. ‘Ac mae’r teitl yn dod o gân ola’r albym, Plant Bach, sy’n sôn am wylio’r plant yn tyfu. Mae dŵr yn thema arall ar yr albym, felly roedd hi’n gwneud synnwyr cael y gair llifo yna.’

Ceir amrywiaeth mewn arddull a phwnc ar yr albym, gan gynnwys un gân er cof am y diweddar Meredydd Evans. ‘Ro’n i wedi cwarfod Merêd a Phyllis unwaith, yn eu cartref yng Nghwm Ystwyth,’ meddai Manon. ‘Ac roedd o’n enedigol o fy ardal i, Bro Dysynni. Pan fuodd o farw, ro’n i’n teimlo ryw hiraeth cynhenid, bron, ein bod ni wedi colli rhywbeth mor ofnadwy o unigryw, ond ei fod o wedi gadael ffasiwn etifeddiaeth i ni i gyd.’

Mae llawer o’r caneuon wedi eu dylanwadu gan ddŵr- ceir gyfeiriadau at Aberdyfi, Llyn Cwm Dulyn yn Nantlle ac afon Dyfi. Mae Sarah, cân am un o longau a adeiladwyd yn Aberdyfi ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf, yn cyd-fynd gyda phennod o nofel ddiweddaraf Manon, Llanw.

Fy Mhader I- Emyn cariadus at anffyddiwr. Dyma fy ngweddi ac mae'n perthyn i chi.

Pan O'n I'n Fach - Wedi'i ysgrifennu pan gafodd nai Manon ei eni, mae hwn yn ddathliad o foment pan wrandawodd ar y tro cyntaf ar ei anadlu dros linell ffôn ryngwladol. Mae swn eich anadl yn fy atgoffa o gân roedd fy mam yn arfer ei chanu pan oeddwn i'n fach. Y gân a grybwyllwyd oedd Ddoi Di Dei, cân draddodiadol sydd hefyd wedi'i chynnwys ar yr albwm hwn.

Sarah- Cân am long a adeiladwyd yn Aberdyfi ar ddechrau'r 20 ganrif, a'r eiddigedd a deimlai cariadwr morwr ar gyfer y sgwner hardd hwn. Roedd y llong hon hefyd yn destun pennod o nofel Manon, Llanw.

Ddoi Di Dei- Mae'r gân draddodiadol Gymreig hon yn gofyn, Pwy sy'n plannu'r blodau gwyllt?

Dwylo Iesu Grist - Cân garu sy'n defnyddio delweddau ysbrydol. Mae gennych lygaid mor ffyddlon, fel Iesu mewn gwydr lliw.

Nos Da- Lullaby a ysgrifennodd Manon pan oedd ei meibion ​​yn fabanod. “Byddai'n well gen i ddweud noson dda, er y byddaf yn eich colli.”

Pan Ei Di - Cân garu am geisio peidio â cholli'ch pen pan fyddwch chi'n ddigon hen i wybod yn well. Rydym yn rhy hen i gyfnewid gwên o'r fath.

Cân Mered- Cân yw hon er cof am y canwr a'r casglwr caneuon gwerin, Meredydd Evans, a fu farw ym mis Chwefror 2015 a gadawodd etifeddiaeth anhygoel o ganeuon, ysbryd a charedigrwydd. A gaf i glywed y hwiangerdd olaf cyn i'r alaw olaf fynd â chi adref?

Llyn Cwm Dulyn - Mae Llyn Cwm Dulyn yn llyn ymysg mynyddoedd mewn man diarffordd yn Eryri. Mae'n faes sy'n adnabyddus am ei chwedlau a'i chwedlau, yn enwedig am y tylwyth teg. Dyma gân gariad sy'n cythruddo, Ewch â fi i Lyn Cwm Dulyn, lle mae'r chwedlau i gyd yn wir.

Plant Bach - Cân am wylio plant yn tyfu, a hud y cuddfannau, rhythm pêl-droed yn curo wal, ac ychydig o ddynion Lego plastig. Lliwiau ffair eich meddwl.

Rhestr y Traciau

 1.   Marchlyn
 2.   Fy Mhader I
 3.   Pan O'n I'n Fach
 4.   sarah
 5.   Ddoi Di Dei?
 6.   Dwylo Iesu Grist
 7.   Gwell i Mi Ddeud Nos Da
 8.   Pan Ei Di
 9.   Cân Merêd
 10.   Llyn Cwm Dulyn
 11.   Plant Bach
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol