Bois y Fro

Disgrifiad

Rhifnod: SCD2762
Label: Sain
Fformat: Albwm
Dyddiad Rhyddhau: 2017

Aelodau BOIS Y FRO:
Efan Williams - tenor
Sion Lloegr - bariton
Greg Roberts - tenor
Barry Powell - bas

Daw Bois y Fro o ardal Aberystwyth ac mae eu gwreiddiau’n ddwfn yng nghôr Ger y Lli. Tra’n aelodau o’r côr yma daeth y cyfle cyntaf i’r pedwar canu gyda’i gilydd, a hynny yn 2009. Mae eu chwaeth gerddorol yn amrywiol iawn a dros y blynyddoedd mae’r pedwar wedi mwynhau dysgu a pherfformio caneuon clasurol, gwerin, pop, sioeau cerdd a barbershop gan gynnal cyngherddau a chyfrannu at wyliau cerddorol ledled Cymru.

Dyma CD cyntaf Bois y Fro ac mae’n gymysgedd o ganeuon poblogaidd a chaneuon o fyd y sioeau cerdd, yn Gymraeg a Saesneg. Wrth esbonio sut gytunwyd ar restr o ganeuon i’r cd cyntaf, esbonia Efan ‘Mae Y Cwm ac Ar Lan y Môr wedi bod yn rhan o’r repertoire ers y dechrau ac felly’n agos i galonnau ni’n pedwar, ac roedd rhaid ychwanegu ‘Can’t take my eyes off you’ ar ôl i ni greu fideo ar gyfer Ewro 2016 gydag enwau’r chwaraewyr yn y gân ac aeth braidd yn viral!’.

Ychydig o ffeithiau sydyn am Bois y Fro:

Gwaith bob dydd: Efan a Greg yn athrawon cynradd, Sion yn gweithio yn y llyfrgell genedlaethol a Barry yn goedwigwr.

Diddordebau: canu, cymdeithasu, pêl droed Cymru, chwaraeon o bob math!

Perfformiadau cofiadwy: perfformio yng Ngŵyl O Gam i Gam cyntaf yn Derwen Gam yng nghwmni Cleif Harpwood, Dewi Pws, Dafydd Iwan, Huw Chiswell ynghyd â sawl perfformiad hwylus yn yr Ŵyl Ban Geltaidd.

Rhestr y Traciau

 1. Y Cwm
 2. Can't Take My Eyes Off You
 3. Gwenno Penygelli
 4. Ceidwad y Goleudy
 5. Bring Him Home
 6. Gwin Beaujolais
 7. Sweet Caroline
 8. Pan Fo'r Nos yn Hir
 9. Bui Doi
 10. Ar Lan y Môr
 11. Haleliwia
 12. Goodnight Sweetheart
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.