Bolgi (Tegan Meddal)

Disgrifiad
Bolgi, un o gymeriadau plant mwyaf hoff Cymru, ar ffurf y tegan meddal meddal hwn. Maint priodol i blant bach gario gyda nhw ym mhobman.

Tegan meddal hyfryd o Bolgi, cymeriad hoffus, poblogaidd o Sioe Cyw. Maint addas i blant ifanc ei gludo i bobman. ifanc ei gludo i bobman.

Bolgi, one of Wales' most favourite children's characters, in the form of this cuddly soft toy. An appropriate size for small children to carry with them everywhere.
£ 8.40
Uchafswm maint sydd ar gael.
×
Newydd-ddyfodiad Croeso