Branwen - Chwedl o'r Mabinogi / Tales from the Mabinogi Aidan Saunders

Disgrifiad

ISBN: 9781913245610 (1913245616)
Publication Date: 20 October 2020
Cyhoeddwr: Atebol
Addaswyd / Cyfieithwyd gan Mererid Hopwood.
Fformat: EBook, 36 tudalen
Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

A graphic representation of the second branch of the Mabinogion - Branwen, daughter of Llŷr. The aim of the book is to present the Mabinogion tales to young people, and to retell these highly visual and emotional stories to today's audience using art work originating from truly historical artefacts.

Mae'r llyfr hwn yn gynrychiolaeth graffig o ail gainc y Mabinogion - Branwen, merch Llŷr. Nod y llyfr yw cyflwyno plant a phobl ifanc i storïau'r Mabinogion ac ail-ddweud y straeon hynod weledol ac emosiynol hyn i gynulleidfaoedd modern gan ddefnyddio gwaith celf sy'n deillio o arteffactau hanesyddol go iawn.

£ 6.99
Uchafswm maint sydd ar gael.