Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cân Canân 1

Disgrifiad
Llyfr cerdd yn cynnwys 30 o ganeuon gwreiddiol mewn gwahanol arddulliau ar gyfer plant 3 i 5 oed. Cyfansoddwyd y caneuon yn benodol fel y gellir eu defnyddio mewn amrywiol feysydd (y tu mewn a'r tu allan) yn ystafelloedd dosbarth y Cyfnod Sylfaen.

Llyfr Is-bost pryd arall 30 o ganân a rhignodau gwybodaeth ni'r ffordd o gael yn 3 5 oed. Mae'n cael ei sicrhau eu hunaini yn arall er mwyn sicrhau eu bod yn eu defnyddio yn ôl y tu allan iddo (yn ac yn yr un modd) o fewni'r'r Syl Sylfaen.
£14.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol