Caneuon Enwog Cymru / Famous Songs of Wales 1

Disgrifiad

A collection of 14 famous Welsh songs arranged in old notation with guitar chords, background notes and English translations. Songs included are Hen Wlad fy Nhadau, Gwŷr Harlech, Rhyfelgyrch Capten Morgan, Dafydd y Garreg Wen, Hiraeth, Ar Lan y Môr, Llwyn Onn, Croen y Ddafad Felan, Nos Galan, Y Mochyn Du, Dacw Mam yn Dwad, Suo-Gân, Bugeilio'r Gwenith Gwyn and Ar Hyd y Nos.

Casgliad o 14 o ganeuon adnabyddus Cymru wedi eu trefnu mewn hen nodiant gyda chordiau gitâr, nodiadau cefndir a chyfieithiadau Saesneg. Cynhwysir Hen Wlad fy Nhadau, Gwŷr Harlech, Rhyfelgyrch Capten Morgan, Dafydd y Garreg Wen, Hiraeth, Ar Lan y Môr, Llwyn Onn, Croen y Ddafad Felan, Nos Galan, Y Mochyn Du, Dacw Mam yn Dwad, Suo-Gân, Bugeilio'r Gwenith Gwyn ac Ar Hyd y Nos.

£ 6.95
Uchafswm maint sydd ar gael.