Cannwyll Cardi Candles - Llus a Fanila

Disgrifiad

Llus a Fanila; Cannwyll cwyr soi wedi'i dywallt â llaw 120ml / 180ml (Amser llosgi tua 25 awr / 45 awr)

Cymysgedd ffrwyth wedi'i ddominyddu gan lus a mefus gyda melyster powdrog fanila. Mae'r persawr hwn yn dwyn melyster myffins llus wedi'u pobi'n ffres!

Nodiadau Uchaf: Llus a Mefys

Nodiadau Calon: Llus a Jasmin

Nodiadau Sylfaen: Fanila

* Wedi'i dywallt â llaw mewn sypiau bach
* Cwyr soi eco-gyfeillgar. Llosgi yn lanach na chwyr paraffin traddodiadol.
* Wiciau cotwm a phapur
* 'Vegan'-gyfeillgar, di-paraben a di-Pthalate
* Jariau gwydr wedi'u hailgylchu a chaeadau alwminiwm, y gellir eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu'n llwyr!
* Labeli wedi'u hargraffu ar bapur wedi'i ailgylchu.

Mae pob un o'n canhwyllau a'n toddi soi wedi'u gwneud â llaw a'u tywallt mewn sypiau bach, gan sicrhau'r ansawdd gorau posibl. Rydyn ni'n ailddefnyddio'r holl ddeunydd pacio rydyn ni'n ei dderbyn.

I gael y gorau o'ch canhwyllau, dilynwch yr holl gyfarwyddiadau diogelwch a pherfformiwch y llosg cychwynnol am oddeutu 3 awr i gyflawni pwll toddi llawn (gan ganiatáu i'r cwyr doddi'n llwyr ar draws lled y jar). Mae hyn yn atal twnelu ac yn sicrhau y gallwch chi fwynhau bywyd eich cannwyll cyhyd ag y bo modd!

£ 9.00
Uchafswm maint sydd ar gael.