Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cannwyll Cardi Candles - Peppermint a Eucalyptus

Disgrifiad

Peppermint a Eucalyptus; Cannwyll cwyr soi â llaw 120ml / 180ml (Amser llosgi tua 25 awr / 45 awr)

Cymysgiadau Peppermint melys a chryf gyda dail ewcalyptws wedi'u dewis yn ffres. Mae gan y persawr hynod gryf hwn gynnwys olew hanfodol uchel. Gwych ar gyfer goresgyn arogleuon cryf, fel arogleuon anifeiliaid anwes. Mae'n ffres ac yn pupur gydag ymrwymiadau menthol melys.

* Wedi'i dywallt â llaw mewn sypiau bach
* Cwyr soi eco-gyfeillgar. Llosgi yn lanach na chwyr paraffin traddodiadol.
* Wiciau cotwm a phapur
* 'Vegan'-gyfeillgar, di-paraben a di-Pthalate
* Jariau gwydr wedi'u hailgylchu a chaeadau alwminiwm, y gellir eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu'n llwyr!
* Labeli wedi'u hargraffu ar bapur wedi'i ailgylchu.

Mae pob un o'n canhwyllau a'n toddi soi wedi'u gwneud â llaw a'u tywallt mewn sypiau bach, gan sicrhau'r ansawdd gorau posibl. Rydyn ni'n ailddefnyddio'r holl ddeunydd pacio rydyn ni'n ei dderbyn.

I gael y gorau o'ch canhwyllau, dilynwch yr holl gyfarwyddiadau diogelwch a pherfformiwch y llosg cychwynnol am oddeutu 3 awr i gyflawni pwll toddi llawn (gan ganiatáu i'r cwyr doddi'n llwyr ar draws lled y jar). Mae hyn yn atal twnelu ac yn sicrhau y gallwch chi fwynhau bywyd eich cannwyll cyhyd ag y bo modd!

£6.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol