Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cannwyll Cardi Candles - Gwymon a Juniper

Disgrifiad

Cannwyll cwyr soi wedi'i dywallt â llaw Gwymon a Juniper 180ml neu 45ml (Amser llosgi tua XNUMX awr)

Cyfuniad adfywiol awto o aer glan môr ozonig, cregyn y môr a broc môr. Nodiadau uchaf lemwn Sicilian, cnawd oren a zesty bergamot. Calon o ferywen, rhosmari, coeden de a pinwydd yn cymysgu â thusw blodeuog cain o betalau jasmin a geraniwm. Mae masgiau meddal a choed cedrwydden gwyn yn gorffen y cyfuniad adfywiol hwn.

* Wedi'i dywallt â llaw mewn sypiau bach
* Cwyr soi eco-gyfeillgar. Llosgi yn lanach na chwyr paraffin traddodiadol.
* Wiciau cotwm a phapur
* 'Vegan'-gyfeillgar, di-paraben a di-Pthalate
* Jariau gwydr wedi'u hailgylchu a chaeadau alwminiwm, y gellir eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu'n llwyr!
* Labeli wedi'u hargraffu ar bapur wedi'i ailgylchu.

Mae pob un o'n canhwyllau a'n toddi soi wedi'u gwneud â llaw a'u tywallt mewn sypiau bach, gan sicrhau'r ansawdd gorau posibl. Rydyn ni'n ailddefnyddio'r holl ddeunydd pacio rydyn ni'n ei dderbyn.

I gael y gorau o'ch canhwyllau, dilynwch yr holl gyfarwyddiadau diogelwch a pherfformiwch y llosg cychwynnol am oddeutu 3 awr i gyflawni pwll toddi llawn (gan ganiatáu i'r cwyr doddi'n llwyr ar draws lled y jar). Mae hyn yn atal twnelu ac yn sicrhau y gallwch chi fwynhau bywyd eich cannwyll cyhyd ag y bo modd!

£6.50
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol