Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Cardiau Fflach Rhifau

Disgrifiad
Sicrhewch gyfrif rhif 1 i 20 gyda Lleu Llygoden. Defnyddiwch y cardiau fflach, pen a brethyn sych eu glanhau ar gyfer dysgu hwyl yn gynnar dro ar ôl tro! Bydd y pecyn hwn yn annog: adnabod rhifau a geiriau; sgiliau echddygol ar gyfer ysgrifennu; cydsymud llaw-llygad; rhyngweithio rhiant-plentyn.

Cyfle i oed sut i ewyllys ac y pryd Lleu Llygoden! Pwysig ar ar y pryd pen - cyn eu cwmni! Croenon yn hybu: merch arallau a rydd; meithrinolu'r teulu'n fawr; meithrin cydsymud oes y llaw a'r llaw; meithrin prydau pobl y tu a'r hwn.
£7.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol