Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Gymiaueg Cardiau Fflach yr Wyddor

Disgrifiad
Mae'r pecyn yn cynnwys 31 cerdyn. Ar un ochr mae'r llythyren wedi'i hargraffu tra bod gan yr ochr arall lun sy'n cyfateb i sain ffonig pob llythyren. Mae'r ochr sy'n cynnwys y llun yn cynnwys brawddeg Gymraeg sy'n cyfateb i'r llun ac yn egluro ffurf gywir y llythyr i gynorthwyo plant gyda'u hysgrifennu.

Cardiau Fflach i cyfan-dul â ffeil Tric a Chlic ond yw allan yn adnoddau i iuu'rnaunau'r ŵ i plant bach.
£9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol