Y Gymanfa Ganu

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2116
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 1995

XNUMX o hoff emynau’r Gymanfa Ganu yng Nghymru, gyda’r pwyslaid ar ganu cynulleidfaol.

Yn dilyn y croeso a gafodd y casgliad “Emynau Cymru” (SAIN SCD 20), bu galw mawr am gyfrol arall o emynau’r Gymanfa Ganu Gymreig; a chasglwyd ynghyd dri ar hugain o’r emynau amlycar ar gyfer y gyfrol hon. O Gymanfa Undebol Capel Noddfa Treorci i ddehongliad ysbrydoledig Côr Seiriol o’r emyn “Theodora” mae rhychwant mawr mewn amser ac arddull, ond mae gwefr a grym y canu yn clymu’r cyfan ynghyd.. Dychwelodd y Cadillacs i chwarae ar y record hir nesaf, “Lapis Lazuli”. Tynnwyd y darlun clawr trawiadol mewn stiwdio ffotograffaidd yn Helsinki, tra ‘roedd Meic yno yn ymweld â ffrind iddo o’r enw Glyn Banks. Y flwyddyn ganlynol, recordiwyd dwy gân yn stiwdio Fflach yn Aberteifi, ar gyfer EP wedi ei rhannu gyda Ail Symudiad. Ym XNUMX, comisiynwyd rhaglen ddogfen awr o hyd gan SXNUMXC. ‘Roedd “Y Brawd Houdini” i ddilyn Meic a’i fand newydd tra’n teithio ac yn recordio ar gyfer albwm newydd. Casglwyd nifer o gerddorion sesiwn o Lundain o’r radd uchaf at ei gilydd, gan gynnwys Brian Godding, ffrind agos i Meic, gynt o’r band Blossom Toes. Yn anffodus, ac er fawr siomedigaeth i Meic, ‘roedd yr albwm gorffenedig, “Gwin a Mŵg a Merched Drwg”, i’w rhyddhau ar ffurf caset yn unig. 2020), bu galw cynyddol am chwaer-gyfrol o emynau cynulleidfaol mawr Cymru. Lluniwyd 23 o'r gorau o'r rhain ar yr albwm hwn, a dynnwyd yn bennaf o recordiadau Cymanfa Ganu o bob cwr o Gymru a chorau Cymreig yn yr Albert Albert, a Stadiwm Cenedlaethol Cymru.

Rhestr y Traciau

 1. Bryn Myrddin
 2. Converse
 3. Rhondda
 4. Llef
 5. Garthowen
 6. Theodora
 7. Gwahoddiad
 8. Gorfoledd
 9. Blaen-y-Coed
 10. Pembroke
 11. Mae D'Eisiau Di Bob Awr
 12. Rhyd-y-Groes
 13. Sanctus
 14. Blaen-Wern
 15. Y Darlun
 16. Mawlgan
 17. Y Delyn Aur
 18. Hyfrydol
 19. Tydi a Roddaist
 20. Prysgol
 21. Crimond
 22. Aberystwyth
 23. Gweddi Wladgarol
£ 9.99
Uchafswm maint sydd ar gael.