Cat, Daf a'r Map Siân Lewis

Disgrifiad

ISBN: 9781845274412 Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Peter StevensonAddas ar gyfer oedran 9-11 neu Gyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 285x245 mm
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Mae Catrin a Dafydd ar eu gwyliau ar fferm Maes Plwm, cartref eu modryb a'u hewyrth. Wedi i Wncwl Harri gyfeirio gyrrwr coll i fferm Wern-las, mae Cat a Daf yn cynllunio taith i Wern-las gyda chymorth map Arolwg Ordnans Anti Gwen. Ar bob tudalen, ceir darn o fap i ddangos y ffordd a rhestr o bethau diddorol i'w gweld ar y daith. Stori ddifyr sy'n dysgu darllenwyr ifanc sut i ddarllen map

Catrin and Dafydd are staying with their aunt and uncle on Maes Plwm farm. After Uncle Harri directs a lost lorry driver to Wern-las farm, Cat and Daf plan a journey to Wern-las using Aunty Gwen's OS map. As we follow their journey on each page, a fragment of map shows the way and sights of interest on the way. An entertaining story that teaches young readers how to read maps.
£ 5.99
Uchafswm maint sydd ar gael.