NewyddWedi Gwerthu Allan
WJEC TGAU Cemeg - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
WJEC TGAU Cemeg - Siop y Pethe

WJEC TGAU Cemeg

£21.99
Addasiad Cymraeg o Living Life to the Full gan Dr Chris Williams. Ydych chi am deimlo'n hapusach, dod o hyd i amser i chi a goresgyn problemau? Mae Byw Bywyd i'r Eitha' yn dysgu strategaethau lles pwerus i chi yn seiliedig ar y dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol y gellir ymddiried ynddo. TGAU Cemeg, sef adnodd gwerthfawr a defnyddiol sy'n anelu at estyn a herio pob lefel yn y cwricwlwm newydd, gan ddatblygu sgiliau meddwl a sgiliau gwyddonol ymarferol y myfyrwyr. Paratowyd gan awduron profiadol yn y maes.

A Welsh translation of Arthur Miller's play,  TGAU Cemeg, being a valueable and useful resource aimed at extending and challenging all levels by developing student thinking and practical scientific skills. Prepared by experienced authors in the field.
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75