Wedi Gwerthu Allan
Cefn Gwlad - Y Berwyn - Siop y Pethe
Rholiwch y ddelwedd drosodd i chwyddo
Cefn Gwlad - Y Berwyn - Siop y Pethe

Cefn Gwlad - Y Berwyn

£4.99
Dai Jones Llanilar sy'n ymweld ag ardal Y Berwyn yn ystod y pedwar tymor, ac yn cael cipolwg ar fywyd a gwaith y cymeriadau sy'n byw yn yr ardal arbennig hon o Gymru. DVD 023 - GAEAF Mae'n dymor y gaeaf yn Y Berwyn - ac mae'r ffermwyr yn brysur yn porthi eu hanifeiliaid. Yn ogystal ag ymweld â'r ffermwyr, bydd Dai Jones yn cael sgwrs gyda chiper o Lanarmon - sydd wedi bod yn cadw record o'r tywydd lleol ers blynyddoedd. DVD 038 - GWANWYN mae'n wanwyn yn Y Berwyn - ac mae pawb yng nghanol y tymor wyna. Bydd Dai yn cyfarfod â chymeriadau arbennig sydd yn un o drigolion hynaf Llanarmon, ac mae hi wedi croniclo hanes y fro a'i gyhoeddi'n gyfrol. Awn i lawr i Dyffryn Ceiriog a chyfarfod teulu sydd wedi bod yn giperiaid ar Stad Nantyr ers sawl cenhedlaeth a chawn dreulio ychydig o amser ymhlith y ffesantod a'r hwyaid. DVD 200 - HAF Mae'n had ar Y Berwyn - ac mae'r cynhaeaf gwair a silwair yn ei anterth a phawb yn brysur yn casglu'r cnwd cyn i'r tywydd droi. Bydd Dai JOnes yn dychwelyd i lethrau ardal y Rhiwlas a fferm Nantganol, a chaiff hefyd ymuno yn yr hwyl wrth wylio'r cneifio ar fynydd Swch, ym mhen uchaf Dyffryn Ceiriog. Yr ochr arall i'r mynydd yn ardal Llangynog, mae criw o gymdogion yn dod ynghyd i gynnal yr hen draddodiad o gneifio. DVD XNUMX - HYDREF Mae'n Hydref yn Y Berwyn ac mae'r ffermwyr a'u teuluoedd wrthi'n hel y defaid o'r mynyddoedd. Mae'r prysurdeb o ddewis i'w gwerthu yn hollbwysig yr adeg yma, a bydd Dai Jones yn ymweld â Jac Jones ac Armon Morris i drafod y gwaith hwnnw. Hyd - Tua XNUMX munud. Iaith - Cymraeg. Lliw - Lliw Llawn. Tystysgrif - E
  • Pris cludiant arferol yw £3.95, gyda dosbarthiad AM DDIM ar gyfer pob archeb dros £75