Cerddi Cyfiawnder

Disgrifiad

Dyddiad Cyhoeddi Awst 2007
Cyhoeddwr: Heddlu Gogledd Cymru, Hen Golwyn
Golygwyd gan Bethan Jones Parry Fformat: Clawr Meddal, tudalennau 40
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Cyfrol sydd yn cynnig dehongliad creadigol a barddonol o'r Gyfundrefn Cyfiawnder a Throsedd, y Gwasanaethau Prawf ac Erlyn y Goron, y carchardai a'r heddlu. Ceir cerddi sydd hefyd yn ystyried effaith trosedd ar unigolion bregus - y tu yma a'r tu draw i'r ddeddf.

A volume which offers a creative and poetic interpretation of the Crime and Justice System, the Probation and Crown Prosecution Services, the prisons and the police. Includes poems that consider the effects of crime on vulnerable individuals on both sides of the law.
£ 1.00
Uchafswm maint sydd ar gael.