Sylwch: Oherwydd sefyllfa barhaus COVID19, gall danfoniadau gymryd mwy o amser na'r arfer ar hyn o bryd!

Chwedlau Chwim: Maelgwn Gwynedd Meinir Wyn Edwards

Disgrifiad

ISBN: 9781847710086 Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Gini WadeAddas ar gyfer oedran 7-9 neu Gyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 148x148 mm, 24 tudalennau
Iaith: Cymraeg

Disgrifiad
Dyma'r pumed chwedl mewn cyfres o 5 llyfr, wedi eu hanelu at blant 7-9 oed sy'n medru darllen yn annibynnol. Stori am Faelgwn a ddaeth yn Frenin ar Wynedd mewn ffordd ddoniol a gwahanol i'r arfer! Mae'r hanes yn dechrau ar draeth Ynyslas ac yna cawn ddilyn ei helyntion o gwmpas Cymru. Mae'n ddyn creulon, cenfigennus, yn lofrudd ac yn 'ddraig o ddyn'.

This is the fifth tale in the series of 5 books, aimed at children aged 7-9 years who are able to read independently. The story of Maelgwn who became king of Gwynedd in a very funny and unconventional way! The tale starts on the beach at Ynyslas, then we follow his adventures through Wales. He was a cruel, envious person; a murderer and a 'dragon of a man'.
£1.95
Uchafswm maint sydd ar gael.

Cynhyrch perthnasol